StoryEditorOCM

NAVODNJAVANJE MASLINAPrecizne metode navodnjavanja kao ključ održivosti

Piše Antonia Gomezelj, dipl. ing. agr.
18. kolovoza 2023. - 08:30

U današnjim vremenima klimatskih oscilacija navodnjavanje je postalo osnovni alat uspješne poljoprivredne proizvodnje. Više se ne postavljaju pitanja koju vrstu sustava odabrati, već kako "pametno" koristiti navodnjavanje u cilju postizanja optimalnog uroda uz maksimalnu kvalitetu plodova u sadržaju fenola, sastavu masnih kiselina te senzorskih svojstava.

U vinogradima se već godinama navodnjava po principu održavanja stalnog vodnog stresa dajući male obroke vode, čime se postiže najbolji omjer kvalitete i količine prinosa.

Posljednjih godina brojna istraživanja se bave primjenom istog principa u navodnjavanju maslina, tzv. RDI (eng. Regulated Deficit Irrigation) metodom navodnjavanja.

Radi se o praksi u navodnjavanju kojom se biljke drže u kontroliranom vodnom stresu, odnosno metodi kojom se biljci daju smanjeni obroci navodnjavanja od stvarnih potreba. Time se održava ravnoteža u vegetativnom i generativnom rastu i razvoju, postiže maksimalan urod uz zadržavanje kvalitete ploda, te smanjeni utrošak vode.

image

Integrirana kapaljka

Istraživanja koja provode naši relevantni instituti, posebno proučavajući utjecaj navodnjavanja na krškim terenima, potvrđuju uspješnost RDI metode u postizanju jednake kvalitete i količine uroda smanjenom količinom vode. Precizna primjena vode rezultira održivom uštedom vode uz zadržavanje kvalitativnih svojstava kao što su sadržaj fenola, nezasićenih masnih kiselina, linolenske kiseline i karoteonoida. Istraživanja pokazuju da se najbolji rezultati postižu primjenom 50-75% stvarne potrebe za vodom.

Kako bismo precizno i kontrolirano mogli dodavati vodu našim nasadima, potrebno je imati pouzdan sustav navodnjavanja.

Kako odabrati sustav navodnjavanja?

U našim uvjetima ograničene dostupnosti vode, prednost se daje kap na kap sustavima.

Navodnjavanje rasprskivačima također je prihvatljiva metoda, posebno ako je nasad zatravnjen. U suhim ljetnim mjesecima rasprskivači podižu lokalno vlagu zraka, što povoljno utječe na masline i povećanu fotosintetsku aktivnost. Ipak, učinkovitost navodnjavanja rasprskivačima je svega oko 50-60%, što u uvjetima ograničene dostupnosti vode je presudan faktor za prelazak na kap na kap sustav.

Vrstu rasprskivača odabiremo ovisno o tome želimo li navodnjavati samo pojas maslina u redu ili čitavu površinu nasada. Razlikuju se po protoku, promjeru rada te veličini kapljice.

Raster postavljanja ovisi o razmaku sadnje te promjeru rada rasprskivača. Najčešće se postavljaju unutar reda maslina na određeni razmak s obje strane debla ili između dva stabla unutar reda. Određivanje rasporeda i vrstu rasprskivača najbolje je prepustiti stručnim osobama koje se bave dizajniranjem sustava navodnjavanja jer oni koriste software koji najpreciznije određuje taj podatak analizirajući brojne parametre nasada i rasprskivača.

image

Rasprskivač

Ponekad maslinari u želji da jednim sustavom navodnjavanja omoguće maslini navodnjavanje, podizanje vlage zraka i tretiranje krošnje raznim pripravcima, pokušaju osmisliti jedinstven sustav s rasprskivačem u krošnji stabla. Nažalost, takve opcije nisu moguće. Rasprskivači koji imaju primjenu za podizanje vlage zraka ili tretiranja ne mogu zadovoljiti potrebe vodom za navodnjavanjem i to nije njihova uloga.

U nasadima maslina najčešću primjenu imaju kap na kap sustavi, zbog svojih brojnih prednosti:

1.       Ušteda vode: kap na kap sustavi koriste vodu vrlo učinkovito. Voda se distribuira izravno u zoni korijena kroz kapaljke, što smanjuje gubitak vode uslijed isparavanja. Ovaj sustav omogućuje ciljano navodnjavanje, osiguravajući da se voda koristi samo onoliko koliko je potrebno, čime se postiže značajna ušteda u potrošnji vode te učinkovitost do 95%.

2.       Precizna kontrola: kap na kap sustavi omogućuju preciznu kontrolu nad količinom i raspodjelom vode. Raspored kapaljki može se prilagoditi individualnim potrebama svake masline, uzimajući u obzir faktore poput starosti stabala, veličine korijenova sustava i tipa tla.

3.       Smanjenje bolesti i korova: kapaljke isporučuju vodu direktno do korijena biljaka, izbjegavajući kontakt lišća i plodova s vodom. To smanjuje rizik od razvoja biljnih bolesti. Osim toga, kap na kap navodnjavanje smanjuje rast korova jer se voda isporučuje samo na sadna mjesta oko stabla masline.

4.       Održivo gospodarenje resursima: sustavi za navodnjavanje kap na kap promoviraju održivo gospodarenje resursima. Osim ušteda vode, kao važnog prirodnog resursa, kap na kap sustavi najčešće koriste i precizno doziranje hranjiva biljkama što se postiže upotrebom vodotopivih gnojiva kroz sustav navodnjavanja.

5. Primjena je moguća u svim vremenskim uvjetima.

6. Moguće je podzemno postavljanje navodnjavanja.

image

Kapaljka za ugradnju

image

Kapaljka za ugradnju

Preporuke za kap na kap sustave:

VRSTA KAPALJKE:

Ovisno o veličini nasada i rasporedu sadnje, mogu se odabrati crijeva s tvornički integriranom kapaljkom ili kapaljkama koje ugrađujemo sami u cijev na razmak koji želimo. Taj način je najučinkovitiji u uštedi vode, ali je primjenjiv samo za male nasade. Također, osjetljiviji je na oštećenja od sustava s ugrađenim kapaljkama.

U većini slučajeva koriste se crijeva s integriranim kapaljkama koje se nalaze unutar crijeva, čime su zaštićene od oštećenja.

KARAKTERISTIKE KAPALJKE:

Bilo da se rado o integriranoj kapaljci u cijevi ili kapaljci koje se ugrađuju u cijev, bitno je da kapaljke imaju samokompenzirajući efekt, čime se postiže njihov ujednačen rad u čitavom nasadu.

BROJ LATERALE U REDU:

U većini nasada dovoljna je jedna laterala po redu maslina, iako, naravno, ovisno o mogućnostima, bolja raspoređenost vlage se postiže s dvije laterale ili postavljanjem prstena s kapaljkama oko debla stabla.

RAZMAK KAPALJKI:

Određuje se prema vrsti tla te se preporuča za:

Teška tla: 0,75-1,0 m

Srednje teška tla: 0,5-0,75 m

Lakša tla: 0,3-0,5 m

Ukratko, navodnjavanje maslina igra ključnu ulogu u ostvarivanju zdravog rasta i visokog prinosa. Pri odabiru sustava vodite se potrebama biljaka i učinkovitosti sustava u očuvanju prirodnih resursa. Možemo naglasiti da je za održivost i očuvanje prirodnih resursa vrlo važna i trajnost sustava za navodnjavanje, jer nikako nije svejedno koliko će dugo sustav navodnjavanja trajati u masliniku. Koji god sustav da odaberete najvažnije je da što duže ostane u nasadu, u punoj funkciji i bez kvarova. Suvremeni kvalitetni sustavi za navodnjavanje osigurat će dugogodišnje stabilno i ujednačeno navodnjavanje maslinika bez gubitaka i dodatnih troškova.

Antonija Gomezelj, dipl.ing.agr., Bioplan d.o.o., Put stombrata 3, Trogir-Plano, www.bioplan.hr

28. rujan 2023 13:26