Impressum

Glavni urednik
Jadran KAPOR

Pomoćnik glavnog urednika za web
Marin Katušić

Izvršna urednica
Meri Šilović

Kontakt za čitatelje:
maslina@slobodnadalmacija.hr

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Kontakt podaci:
Adresa: HANZA MEDIA d.o.o.,
Koranska 2, 10000 Zagreb
Za Službenika za zaštitu osobnih podataka
e-mail: dpo@hanzamedia.hr
Telefon:  01 617 39 39HANZA MEDIA d.o.o.

NAKLADNIK
HANZA MEDIA d.o.o. Zagreb, Koranska 2


MB: 0575682
OIB: 79517545745
MBS: 080091889
Račun u Raiffeisenbanci Austria d.d.
Žiro račun: HR752484008-1100401531 Raiffeisenbank Austria d.d.
Iznos temeljnog kapitala 141.578.500,00 kn, uplaćen u cijelosti
Tel: +385 1 610 3100
Fax: +385 1 610 3148
E-mail: digital@hanzamedia.hr
Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu

UPRAVA
Marko Smetiško / predsjednik Uprave
Ana Hanžeković / članica Uprave

DIREKTOR PJ SLOBODNA DALMACIJA
Miroslav Ivić

NADZORNI ODBOR
Gvozden Srećko Flego
Maja Šilhard
Marijana Raguž
Krešimir Ćosić
Davor Butorac

IZDAVAČKI SAVJET
Damir Boras
Petar Miladin
Davor Majetić

DIREKTOR IZDAVAŠTVA
Tomislav Wruss

VODITELJI POSLOVNIH SEGMENATA
Igor Cenić (marketing i prodaja oglasnog prostora)
Zvonimir Mozer (prodaja tiskovina)
Ivica Pavišić (pretplata)
Suzana Kosor (promocija)
Igor Volarević (proizvodnje)
Drago Havranek (CROPIX i video produkcija)

DIREKTOR DIGITALNIH OPERACIJA
Dejan Orešković
dejan.oreskovic@hanzamedia.hr

CROPIX FOTO SERVIS
tel: 01/610 3117, 01/610 3090
fax: 01/610 3033
web: www.cropix.hr
e-mail: cropix@hanzamedia.hr

PRETPLATA ZA TISKANO IZDANJE
Tuzemna i inozemna pretplata: +385 1 225 5374, fax: +385 1 617 3958 
E-mail: pretplata@hanzamedia.hr