StoryEditorOCM

učinkovita zaštitaInsekticid, fungicid i akaricid: modro ulje obavezno treba koristiti tijekom mirovanja vegetacije

Piše Maslina/Agroportal
10. siječnja 2022. - 15:10

Modro ulje je kombinirani pripravak koji se koristi kao insekticid, fungicid i akaricid, a u maslinicima se koristi od završetka berbe pa sve do početka kretanja vegetacije. Najbolje ga je koristiti odmah nakon završetka rezidbe, prije nego krene vegetacija. Njegova primjena smatra se skoro obveznom u zaštiti maslina tijekom mirovanja vegetacije, piše Agroportal.

Maslina je voćna vrsta koju napada nekoliko štetnika, ali i uzročnika bolesti. Među štetnicima svakako je najznačajnija maslinina muha, maslinin moljac te maslinin medič. Maslinin medič je štitasta uš koja radi velike štete u maslinicima. Osim direktnih šteta koje nastaju kao posljedica ishrane (sušenje pojedinih grana, ali i cijelih stabala), značajne su i indirektne štete koje se očituju u obliku medne rose i gljiva čađavica koje se naseljavaju na mednu rosu i time onečišćuju plodove i ometaju normalne procese u biljci.

Od uzrokovanih bolesti, svakako je najznačajnija paunovo oko – bolest koja ima posljedicu otpadanja lišća s grana. Bolest je posebno bitna za starije nasade i za područja s više padalina. Oba ova problema (maslinin medič i paunovo oko) ali i mnogi druge, koji su prisutni u nasadima maslina, rješavaju se prskanjem modrim uljem u fazi mirovanja vegetacije.

Tretiranje maslina u fazi mirovanja Najbolje vrijeme za zaštitu maslina prskanjem modrim uljem je period nakon završetka rezidba, prije nego krene vegetacija. U tom periodu modro ulje se koristi u dozi 2 – 3% (2 – 3 litre / 100 l vode).

Osim izravnog djelovanja na štitaste uši, jaja lisnih uši, jaja grinja te fungicidnog djelovanja na uzročnike bolesti na maslini, primjena modrog ulja nakon rezidbe ima i dezinfekcijsku ulogu, posebno na većim rezovima nastalim prilikom zimske rezidbe.

Po svom sastavu modro ulje je vrlo niske toksičnosti te nije štetno za pčele i druge korisne insekte, zbog čega se preporučuje u ekološkoj proizvodnji.

Djeluje na različite štetnike koji se tijekom mirovanja vegetacije nalaze na maslinama, ali i na mnoge uzročnike bolesti koje ugrožavaju masline. Bakar u modrom ulju je proizveden iz bakrenih ruda te nije onečišćen drugim teškim metalima. Čestice bakra su svojom veličinom manje od uobičajenih formulacija bakra na tržištu čime se postiže bolji pokrov, slabije ispiranje od padalina i, svakako, veća djelotvornost po tretiranoj površini.

Druga komponenta u modrom ulju – parafinsko ulje je visoke čistoće. Karakterizira ga iznimna viskoznost i elastičnost. Primjenom se lijepi na tretiranu površinu i stvara nepropusni film. Taj film onemogućava pristup kisika štetnicima u različitim stadijima razvoja, čime im se onemogućuje disanje zbog čega ugibaju.

Modro ulje je pripravak kojega obvezno treba koristiti u nasadima maslina tijekom mirovanja vegetacije, posebno u maslinicima u kojima ima problema sa štitastim ušima, piše Agroportal.

03. prosinac 2023 08:43