StoryEditor
Arhivmaslinari, oprez!

PSS: Provedite zaštitu protiv paunovog oka, očekuje se intenzivniji let muhe

Piše PSD.
20. kolovoza 2015. - 11:54
Car1_paunovo_oko_levantinka_2
Zadarska županija:

Upozoravamo maslinare, kako su nakon kiša, koje su padale ovih dana i naglog sniženja temperatura zraka, stvoreni povoljni uvjeti za pojavu i širenje uzročnika bolesti paunovog oka (Spilocaea oleagina).

Na tu bolest je posebice osjetljiva naša domaća sorta Oblica, koja je ove godine značajnije podbacila uglavnom zbog toga.

Stoga preporučujemo provedbu zaštitnih mjera u svim maslinicima širom županije, uporabom jednog od pripravaka s kraćom karencom:

NEORAM WG (karenca 15 dana) ili STROBY WG ili DIFCOR (karenca 30 dana).

Maslinina muha (Bactrocera oleae) se i dalje lovi na svim pozicijama u niskom intenzitetu. Nakon kiša koje su padale, a naglim sniženjem temperatura zraka, očekuje se intenzivniji let spomenutog štetnika.

Stoga podsjećamo na ranije danu preporuku vezanu za organiziranu primjenu tzv. „preventivne metode“ uporabom zatrovanih mamaca:

SUCCESS BAIT ili ROGOR + BUMINAL  ili ECO TRAP VREĆICE

Isto tako upućujemo na pregled maslinika zbog štetnika svrdlaša (Rhynchites cribripennis).

Dozvoljeno sredstvo je na osnovi dimetoata – ROGOR 40 (karenca 42 dana).

Eventualne zaštitne mjere valja izvršiti u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima.

Maslinare i dalje upućujemo na praćenje naših obavijesti, kada ćemo se oglasiti kod svake važne promjene.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstava za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 31.08.2015. u Nadinskom blatu u vremenu od 08:00 -10:00 sati

Ivan Šimičević, dipl. ing. agr.
PSS, ZADARSKA ŽUPANIJA


Istarska županija:


Upozoravamo maslinare s područja Istre da je i dalje bilježimo let maslinine muhe (Bactrocera oleae) nižeg intenziteta, te je na snazi preporuka za suzbijanje od 10.07. i 31.07.2015. godine.

Dakle, upućuju se maslinari da u narednom periodu nastave sa preventivnim tretiranjem svojih nasada.

U preventivne mjere spada i metoda zatrovanih mamaca tj. tretiranje dijelova krošnje (insekticid + atraktant). U tu svrhu se može koristiti gotovi pripravak pod nazivom Success bait.

Napominjemo da je tretiranje cijele krošnje dozvoljeno samo ako je 10 – 15 % plodova napadnuto (pregledati 100 plodova) i to pripravcima na osnovi dimetoata (Rogor 40, Calinogor, Perfecthion, Chromgor) ili pripravkom na osnovi deltrametrina (Decis 2,5 EC).

Također upozoravamo maslinare da obave preventivno tretiranje protiv uzročnika paunovog oka (Spilocea oleagina), protiv kojeg preporučujemo pripravak na osnovi bakra trgovačkog naziva Neoram WG.

Maslinari upisani u Upisnik integriranih proizvođača primjenjuju sredstva za zaštitu bilja sukladno Tehnološkim uputama.

Također upozoravamo maslinare da se tretiranje provodi u vrijeme kada pčele ne lete!

Maslinare također upozoravamo da se u zaštiti masline smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

Nakon tretiranja popuniti evidencijsku listu o uporabi SZB!

Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.
PSS, ISTARSKA ŽUPANIJA


Dubrovačko-neretvanska županija:


Sredinom mjeseca kolovoza na području cijele županije pale su značajne količine oborina pa je tako na centralnom dijelu (šire Stonsko područje) zabilježeno preko 120 mm/m2 kiše. Na ostalom dijelu nešto manje ali svugdje preko 50 mm/m2, što bi moglo rezultirati nešto intenzivnijim letom maslinove muhe (Bactrocera oleae) i na kraju, većim štetama od toga štetnika.

Na temelju posljednjih očitanja odnosno zabilježenog ulova i pregleda plodova, može se reći da trenutno maslinova muha ne predstavlja veliku opasnost što dugoročnije ne mora biti tako.

Maslinare i dalje pozivamo na oprez te preporučamo uporabu Eco-trapova i zatrovanih mamaca (Succes bait, buminal s insekticidom) sukladno prvoj obavijesti s početka srpnja mjeseca.

Tijekom narednog perioda nužna je zaštita protiv paunovog oka  (Spilocaea oleagina) naročito na lokalitetima podložnijim napadu kao što su nizinska područja, udoline, prodolja i maslinici okruženi visokom šumom. Od pripravaka dozvoljenih za  suzbijanje paunovog oka preporučamo one s kraćom karencom (Neoram WG ili Stroby WG ili Difcor).  

Podatci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Podsjetnik na obvezno vođenje evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja i zbrinjavanje potrošene ambalaže na propisani način.

Antun Kotlar, dipl. ing. agr.
PSS, Dubrovačko-neretvanska županija

 

Izdvojeno

03. srpanj 2020 19:57