StoryEditorOCM

stručni savjetiZaštita vinove loze nakon cvatnje, peronospora i pepelnica prijete!

Piše pr
21. lipnja 2023. - 11:08

U većini dijelova Hrvatske vinova loza je pri završetku cvatnje. Iako promjenjivi tip vremena može za nekoliko dana produljiti samu cvatnju i oplodnju, time će i loza biti dulje izložena infekcijama peronospore i pepelnice.

Kao i prije cvatnje, tako i nakon cvatnje vinove loze i dalje preporučujemo primjenu sistemičnih fungicida jer vinova loza ima bujnu masu i veliku lisnu površinu koju je teško pokriti kontaktnim fungicidima.

Još uvijek štitimo sve dijelove vinove loze te naknadno izrasle dijelove.

U tu svrhu koristimo sistemične i sistemično kontaktne fungicide (kontaktne komponentne radi smanjena mogućnosti pojave otpornosti gljivica uzročnika bolesti).

Prednost sistemičnih fungicida je nemogućnost direktnog ispiranja kišom te njihovo kretanje unutar provodnih snopova gdje suzbiju micelije kojima se gljiva uzročnik bolesti širi unutar zaraženih organa.

Kao što znamo, pepelnica za intenzivan razvoj ne treba kišu već joj je za infekcije potrebna povećana relativna vlaga zraka, jutarnje rose te bujan čokot.

Iako je pepelnicu potrebno kontrolirati već od otvaranja pupova, upravo je završetak cvatnje do zatvaranja grozda vrijeme za intenzivnu borbu protiv pepelnice.

Za najučinkovitije suzbijanje plamenjače, pepelnice i sive plijesni u vinogradima nakon cvatnje preporučujemo sljedeće kombinacije:

FORUM STAR (0,2%) ili ORVEGO (0,8 l/ha) + COLLIS (0,04%) ili VIVANDO (0,02%) + CHROMOSUL 80 (0,2-0,3%) + CANTUS (0,1%), (odlična kombinacija za sorte zbijenoga grozda jer ova kombinacija suzbija plamenjaču, pepelnicu i sivu plijesan).

ili

ARMETIL 25 (0,5 kg/ha) + POLYRAM DF (1,5 kg/ha) + COLLIS (0,04%) ili VIVANDO (0,02%) ili SERCADIS (0,15 l/ha) + CHROMOSUL 80 (0,2-0,3%) + CANTUS (0,1%) (odlična kombinacija za suzbijanje pepelnice – (sumpor se preporučuje radi ubrzanog učinka na eventualno već prisutnu zarazu pepelnicom) - i sive plijesni.)

Znači možemo zaključiti da su bobice i grozdovi posebno osjetljivi na pepelnicu od početka cvatnje pa do 3 tjedna nakon formiranja bobica (BBCH 55-75).

Za pojavu i širenje pepelnice, temperaturni optimum je od 20 do 28°C, visoka relativna vlažnost zraka iznad 75% i oblačno vrijeme koje posebno pogoduje razvoju bolesti.

Pojavi pepelnice značajno pomažu pozicije vinograda koje se slabo provjetravaju, blizina šuma, kašnjenje s radovima "na zeleno", kao i preobilna gnojidba dušikom.

U fazi rasta bobica provodi se sljedeća kombinacija:

ORVEGO (0,8 l/ha) ili DELAN PRO (3-4 l/ha) + VIVANDO (0,02%) ili SERCADIS (0,15 l/ha) ili REVYONA (1,3 l/ha) + CHROMOSUL 80 (0,2 – 0,3%)

Fungicidima je također potrebno dodati insekticid kontaktnog djelovanja. Najštetniji kukci u uzgoju vinove loze su grozdovi moljci, cvrčci i lisne grinje. Prva generacija grozdovih moljaca pojavljuje se već pred cvatnju. Poslije cvatnje, u fazi početka rasta bobica, na kontinentalnom području i u pojedinim dijelovima Istre, Primorja i Dalmacije pojavljuje se i druga generacija grozdovih moljaca. ROTOR SUPER je inekticid namijenjen za suzbijanje pepeljastog i žutoga grožđanog moljca i cvrčaka. U vinogorjima gdje ima fitoplazme obavezno je prskanje protiv cvrčaka i cikada koji su vektori za prijenos zaraze zlatne žutice vinove loze.

SAVJET VIŠE!

Moramo naglasiti da nikad ne možemo postići idealne uvjete proizvodnje, ali možemo olakšati i ublažiti negativne utjecaje biotskih i abiotskih faktora. U ovom razdoblju proizvodnje naša je preporuka primjena biostimulatora BOMBARDIER u količini 2 – 3 l/ha. Biostimulator sadrži krucijalne tvari za rast i razvoj biljke – slobodne aminokiseline, fulvinske kiseline, biljne hormone i antioksidanse. Sve navedeno ima pozitivan učinak na čitav niz fizioloških procesa koji se neprestano odvijaju u biljci, a biljka ih ne može sama stvoriti.

Slijedom navedenog primjena biostimulatora indirektno utječe na povećanje prinosa time što omogućuje maksimalno iskorištenje biološkog potencijala biljke.

Prednost biostimulatora BOMBARDIER je što se može miješati s većinom sredstava za zaštitu bilja. Osim navedene kompatibilnosti, primjena biostimulatora BOMBARDIER ima čitav niz pozitivnih utjecaja na biljke, a neki od njih su:

- jača otpornost biljke na stresne uvjete,

- osigurava brži oporavak nakon stresnih uvjeta,

- stimulira mikrobiološku aktivnost tla i utječe na formiranje humusa, što dovodi do bolje opskrbljenosti biljke vodom i hranivima,

- utječe na rast i razvoj korijena, čime biljka lakše usvaja potrebna hraniva i vodu,

- povećanjem mikrobiološke aktivnosti tla pozitivno utječe na strukturu tla koja je uslijed dugogodišnje intenzivne proizvodnje znatno narušena.

Preporuka plus!

Podsjetimo se - CANTUS je fungicid s aktivnom tvari boskalid koji se odlikuje jedinstvenim mehanizmom djelovanja protiv sive plijesni vinove loze – botritisa.

CANTUS obuhvaća i rezistentne vrste botritisa, neutralan je za vrenje mošta i osigurava visoku kvalitetu mošta i vina, neopasan je za korisne insekte u vinogradu, preporučen je u integriranoj zaštiti vinove loze, vinova loza ga odlično podnosi i kod pravilne uporabe nema opasnosti od fitotoksičnosti.

Ovaj članak je savjetodavnog karaktera.

Prije primjene pripravka pažljivo pročitajte uputu za uporabu priloženu uz proizvod.

SAVJETODAVNA SLUŽBA

Chromos agro d.o.o.

Ante Grubišić, dipl. ing. agr., mob: 098/335 702

11. rujan 2023 17:41