StoryEditorOCM

Preporuke OPG-ovcimaTko je obvezan odslušati 6 sati poljoprivredne edukacije do kraja godine?

Piše dr.sc. Marin Kukoč, dipl.ing.agr.
16. listopada 2023. - 14:12

Hrvatska agronomska komora je krajem srpnja 2023. godine izdala ovlaštenja za rad agronomima koji udovoljavaju uvjetima Zakona i Pravilnika o hrvatskoj agronomskoj komori, čime je svim ovlaštenim agronomima omogućeno uključivanje u savjetovanje i educiranje hrvatskih poljoprivrednika.

Do sada je tu funkciju imala jedino javna savjetodavna služba, odnosno Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva pri Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske.

Na ovaj je način više od 200 agronoma dobilo mogućnost prijaviti se na natječaj za Intervenciju 78.01 Strateškog plana ZPP-a, te iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj educirati poljoprivrednike, u prvom redu korisnike IAKS mjera ruralnog razvoja, Proizvodno vezanih potpora (PVP), Eko shema te mlade poljoprivrednike.

Šest sati obvezne edukacije godišnje

Svi ovi korisnici, koji su u Jedinstvenom zahtjevu za 2023. godinu zatražili potporu u sklopu navedenih modela, imaju obvezu pohađanja šest (6) sati predavanja godišnje. Takvih je u RH u ovom trenutku oko 120.000 pa je jasno da sve ovlaštene agronome i djelatnike Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu i drugih institucija koje su prihvatljive za provedbu edukacija, do kraja ove godine očekuje velik posao.

Obveza o pohađanju obveznih edukacija nastavlja se i u sljedećim godinama, kako za one koji su u obvezi pet godina podnositi zahtjev za potporu, tako i za one koji će se u sustav potpora uključiti od sljedeće godine.

Inače, od 2024. godine mijenja se uobičajeno razdoblje podnošenja Jedinstvenog zahtjeva (zahtjev za godišnju potporu) koje, prema Prijedlogu pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024. godinu, počinje već 1. veljače, umjesto u ožujku kako je to bio slučaj do sada.

Educirajte se i o brojnim drugim temama

Osim obveznih edukacija, ovlašteni agronomi moći će održavati i ostale oblike edukacija vezane uz npr. seoski turizam, osnivanje i upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom, diversifikaciju aktivnosti na poljoprivrednom gospodarstvu, biljnu ili stočarsku proizvodnju i dr.

Ove dodatne edukacije nisu obvezne, ali sigurno će veliki broj OPG-ovaca rado pohađati edukacije vezane uz poslovanje OPG-a, a s obzirom na vrlo oskudna znanja o pravnim i poreznim propisima poslovanja OPG-ova. Dobra je vijest kako će se edukacije održavati u učionicama, ali ostavljena je mogućnost da se edukacijama pristupa i online, što je posebno značajno za mlađe poljoprivrednike, vične korištenju naprednih tehnologija.

Kako do iskaznice za kupnju pesticida?

Na popisu mogućih edukacija koje mogu održavati ovlašteni agronomi, za sada nema onih vezanih uz održivu uporabu pesticida, a za što su ovlašteni agronomi sigurno i više nego osposobljeni za provoditi ih.

Edukacije vezane uz održivu uporabu pesticida, čije je pohađanje (osnovno ili dopunsko) preduvjet za dobivanje ovlaštenja za nesmetanu kupnju zaštitnih sredstava dopuštenih za primjenu na području RH, provodi 47 ovlaštenih institucija, prema popisu Ministarstva poljoprivrede iz ožujka 2023. godine.

Među provoditeljima edukacija je veliki broj privatnih institucija (pučkih otvorenih učilišta, srednjih poljoprivrednih škola i dr.), ali i Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva (bivša savjetodavna služba).

Poljoprivrednici koji imaju potrebu za kupnjom zaštitnih sredstava u obvezi su pohađati osnovnu edukaciju nakon koje dobivaju dokument potreban za kupnju sredstava. Njegova valjanost je pet godina, nakon čega moraju pohađati dopunski modul izobrazbe, kojim se valjanost produljuje za novih pet godina.

Podsjetimo sve korisnike još uvijek važećih iskaznica kako je od 23. travnja 2023. godine osnova za kupnju SZB-a nova vjerodajnica s bar kodom, a koja se može preuzeti putem sustava e-građani i modula e-poljoprivreda ili ih se može dobiti na traženje od institucija koje su provodile izobrazbu.

Također, svi oni kojima je isteklo petogodišnje razdoblje valjanosti iskaznice sami bi trebali pronaći instituciju kod koje će završiti dopunsku izobrazbu, a što može, ali i ne mora, biti institucija u kojoj je završena osnovna izobrazba.

Za vjerovati je kako će se zakonski omogućiti i svim ovlaštenim agronomima provedba ovih edukacija.

Educirati se od 2023. godine možete i kod privatnih savjetnika. Jedan od njih je i dr.sc. Marin Kukoč, dipl. ing. agr. i ovlašteni savjetnik pri Hrvatskoj agronomskoj komori.

Prijavite se na vrijeme i osigurajte mjesto na nekoj od naših ONLINE edukacija.

47 ovlaštenih za edukacije o pesticidima

Edukacije za održivu uporabu pesticida, čije je pohađanje preduvjet za dobivanje ovlaštenja za kupnju zaštitnih sredstava, provodi 47 ovlaštenih
institucija

01. prosinac 2023 14:59