StoryEditorOCM

Šibensko-kninska županijaZabilježen je let leptira 2. generacije maslininog moljca iznad praga štetnosti, provedite zaštitu!

Piše Maslina
16. lipnja 2022. - 08:53

U zaleđu Šibensko-kninske županije (zaleđe Skradina, Miljevci, zaleđe Vodica, Pirovca, Primoštena) plodovi maslina su veličine cca 2 – 4 mm.

Na opažačkim mjestima zabilježen je let srednjeg intenziteta, izdan praga štetnosti leptira 2. generacije maslininog moljca (Prays oleae).

Preporuča se provesti zaštitu protiv navedenog štetnika u maslinicima u kojima je plod veličine „glavica šibice, zrno pšenice“.

Za suzbijanje gusjenica 2. cvjetne genetaracije maslininog moljca može se koristit jedan o d pripravaka čija je djelatna tvar:

Bacillus thuringiensis – BATURAD WP, BOBIT WP, DIPEL DF – dozvoljeni u ekološkojoj proizvodnji, a u maslinicima koji nisu u sustavu ekološke proizvodnje može se primeni jedan od  pripravaka čija je djelatna tvar:

spinetoram – DELEGATE 250 WG,

deltametrin – DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, SCATTO, ROTOR SUPER, RITMUS, POLECI PLUS, DEMETRINA 25 EC, DELTAGRI

fosmet – IMIDAN 50 WG

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, čuvati račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja (NN 46/2022)  a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 16.09.2022. u Primoštenu Burnom, Draga 6 (skladište), od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela (Dalmacija vino) od 13:00-15:00.

Gordana Kožarić-Silov, dipl. inž. agr.
Ministarstvo poljoprivrede
Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede​
Šibensko-kninska županija

21. ožujak 2023 06:45