StoryEditorOCM

unaprijeđenje kvaliteteVeliki korak za crnogorsko maslinarstvo: službeno ovlašten prvi panel za senzorsku ocjenu kvaliteta djevičanskih maslinovih ulja

Piše Ćazim Alković
7. siječnja 2022. - 13:37

Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede je registriralo i kao službeni ovlastilo Prvi crnogorski panel za senzorsku ocjenu kvaliteta djevičanskih maslinovih ulja čime je, sa predhodnim opremanjem laboratorija, stvorilo preduvjete za potpunu kontrolu kvaliteta maslinovog ulja.

Iako se u Crnoj Gori intenzivno radi na razvoju maslinarstva, posebno na unaprijeđenju kvaliteta maslinovog ulja, Crna Gora do sada nije imala registriran i za službene ocjene ovlašten panel za senzorsku ocjenu kvaliteta maslinovog ulja. Bez ovlaštenog panela unaprijeđenje kvalitete maslinovog ulja je bilo ograničeno, a nisu bile ispunjene zakonom propisane pretpostavke za njegovu kategorizaciju.

Crnogorskim Zakonom o maslinarstvu i maslinovom ulju i drugim podzakonskim aktima, koji su usklađeni sa zakonodavstvom EU, je definirana kategorizacija djevičanskih maslinovih ulja.

Kategorizacija se vrši na osnovu kemijske i organoleptičke analize. Kemijsku analizu maslinovog ulja vrši odgovarajući laboratorij, gdje se utvrđuju njegovi kemijski parametri, dok organoleptičku ocjenu vrši panel.

Panel je grupa od 8 do 12 obučenih senzorskih ocjenjivača koji, nakon degustacije mirisa i ukusa maslinovog ulja, daju zajednički zaključak o njegovoj organoleptičkoj kvaliteti i kategoriji u koju ga treba svrstati.

Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede je u prostorijama Biotehničkog fakultata u Baru, u skladu sa standardima Međunarodnog savjeta za maslinu i zahtjevima regulative Europske unije, opremilo specijalizirani laboratorij za senzorsku ocjenu maslinovih ulja.

image
Tečaj ocjenjivanja maslinovih ulja

Članovi panela, senzorski ocjenjivači, su u organizaciji Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede te organizaciji maslinarskih organizacija Crne Gore pohađali mnogobrojne seminare i tečajeve za senzorsku ocjenu kvaliteta maslinovog ulja, a položili su i testove fiziološke sposobnosti, o čemu posjeduju međunarodno priznate certifikate.

Ministarstvo je za vođu panela imenovalo Ćazima Alkovića, koji je u Madridu u organizaciji Međunarodnog savjeta za maslinu pohađao posebnu obuku za upravljanje i vođenje ove grupe ocjenjivača.

Registriranjem i ovlaštenjem panela stvorili su se uvjeti da se ocjenjivači dodatno obučavaju i unaprijeđuju te da se broj stručno osposobljenih ocjenjivača povećava.

Podrška Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede te odlična regionalna i međunarodna suradnja crnogorskog panela su, pored ostalog, preduvjet za uspješan rad i stalno napredovanje. Prijateljska i profesionalna suradnja s vođama panela i njihovim članovima iz Dalmacije, Istre i Slovenije je garant da crnogorski panelisti imaju od koga učiti i da se kontinuirano unaprijeđuju.

image
Crnogorski panelisti na obuci u Dubrovniku

Opremanjem laboratorija i ovlaštenjem panela Crna Gora se svrstava u red razvijenih evropskih zemalja koje vode računa o svojim potrošačima i o hrani koju konzumiraju te o unaprijeđenju njene kvalitete. Uspostavljanjem navedene infrastrukture sa obučenim senzorskim ocjenjivačima stvaraju se preduvjeti za kontrolu kvalitete i kategorizaciju maslinovih ulja koja se proizvode u Crnoj Gori, ali i maslinovih ulja koja se uvoze i dalje distribuiraju na crnogorskom tržištu.

Maslinari konačno dobijaju mogućnost provjere kvalitete njihovih maslinovih ulja u svojoj zemlji, što će biti odlična osnova za učenje i stalno poboljšanje jer bez stalne kontrole teško može doći do napretka koji je Crnoj Gori i crnogorskom maslinarstvu neophodan.

Uvođenje kontrole kvaliteta maslinovog ulja i njegove adekvatne katagorizacije u okvire zakona i podzakonskih akata je veliki korak ka unaprijeđenju kvaliteta maslinovog ulja i zaštiti potrošača.

02. lipanj 2023 12:47