StoryEditorOCM

pregledajte nasadeObavijest maslinarima iz Šibensko-kninske županije: let 2. generacije maslinine muhe je slabog do srednjeg intenziteta

Piše Maslina
30. rujna 2022. - 12:40

Pregledom lovki na kontrolnim punktovima na području Šibensko-kninske županije bilježi se let 2. generacije maslinine muhe (Bactrocera oleae) slabog do srednjeg intenziteta.

Pregledom uzoraka plodova uočeno je odlaganje jaja dok pojava ličinki 1. stadija još uvijek nije uočena. Postotak aktivnih uboda kreće se od 4- 9 % (odloženo jaje).

Preporuča se maslinarima da uzmu uzorke plodova i izvrše pregled istih (100 plodova po lokalitetu) utvrde postotak zaraze, a mjere zaštite prilagode dobivenim rezultatima i planiranom vremenu berbe.

Kurativno tretiranje (tretiranje širom, cijele krošnje) opravdano je provoditi kada se broj aktivnih uboda (jaje+ličinka) kreće između 10 -15%.

Za ovu namjenu dozvoljeni su pripravci na osnovu djelatnih tvari:

- Deltametrin (DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, POLECI PLUS, SCATTO, ROTOR SUPER, DEMETRINA) – karenca 7 dana.

- flupiradifuron – SIVANTO PRIME– karenca 14 dana.

Maslinari koji provode zaštitu metodom zatrovanih mamaka mogu nastaviti sa primjenom iste. Prag štetnosti za primjenu metode zatrovanih mamaka je više od 5% napadnutih plodova (jaje +ličinka). Metodom zatrovanih mamaka suzbijaju se odrasli oblici maslinine muhe, ženke, prije odlaganja jaja u plod. Pripravak SUCCESS BAIT primijeniti prema priloženoj uputi.

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, čuvati račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja (NN 46/2022)  a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Gordana Kožarić-Silov dipl. inž. agr.
Ministarstvo poljoprivrede
Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede
Šibensko-kninska županija

03. prosinac 2022 23:37