StoryEditor

bolja oplodnjaDr. Ivica Vlatković: Košnju ispod maslina odgađam sve dok ne završi proces zametanja plodova. Nikad ne možete znati kolike će temperature biti...

Piše Dr. Ivica Vlatković
2. kolovoza 2022. - 07:49

Poljsko-vodni kapacitet tla predstavlja količinu vode koju tlo može zadržati u mikroporama i on ovisi o tipu tla. To je u osnovi ona količina vode koja ostaje u tlu nakon 24 do 48 sati poslije kiše i on predstavlja gornju granicu optimalne vlažnosti tla.

Voda se u kapilarama drži malim silama od 0,1 do 0,3 bara i pristupačna je biljkama. U pjeskovitim tlima kreće se od 5 do 10% mase tla. U ilovastim od 20 do 30%, a u glinovitim od 30 do 40%.

Budući da moji maslinici imaju niski postotak poljsko-vodnog kapaciteta, potrebno je češće održavati optimalnu vlažnost tla. Lentokapilarna vlažnost tla predstavlja količinu vode u tlu pri kojoj se počinju prekidati kapilarne veze.

To je stanje kada se preostala voda u tlu drži jakim silama uz čestice tla (6 - 7 bara) i biljka otežano prima vodu i ona predstavlja donju granicu optimalne vlažnosti tla. Tada biljka usporava rast i razvoj uz kočenje svih fizioloških procesa unutar sebe.

To se događa kada se vrijednost poljskoga vodnog kapaciteta kreće 60 - 70%. Ispod toga vlaga je u tlu čvrsto vezana (oko 15 bara) i nedostupna biljci. U pjeskovitim tlima ona nastupa kod sadržaja oko 4% vode, u srednje teškim kod 8%, a u teškim oko 15%.

U skeletoidnim tlima kao u mojim maslinicima potreban je kontinuitet održavanja vlažnosti posebno u osjetljivim fenofazama cvjetanja, oplodnje, zametanja plodova i njihova inicijalnog rasta.

Uz redovito orošavanje, ja ne kosim travu u krugu širine krošnje maslina dok ne završi proces oplodne i inicijalnog razvoja ploda. Zašto?

Trava oko maslina uzima jedan dio vlage, ali i pomaže da ona sporije isparava. Istovremeno nepokošena travnata površina ispod masline pomaže u održavanju vlage ispod i oko stabla u fazi visokih dnevnih temperatura iznad 28 °C, jer su one opasne u fazi oplodnje ako nema vlažnosti. Jednostavno izgori cvijet i izostane oplodnja.

Vlažnost koja se zadrži ispod masline u travi u fazi otvaranja cvijeta i oplodnje polako dnevno isparava prema krošnji. Porastom dnevne temperature upravo ta evaporirana vlaga pomaže da se pelud kod otvaranja cvijeta lakše nalijepi na njušku tučka i oplodi se. Taj je proces za oplodnju maslina efikasniji nego uz sam vjetar bez vlage ispod uredno izorane ili pokošene trave ispod masline.

Zbog toga ja svake godine košenje ispod maslina odgađam nakon oplodnje i zametanja plodova, jer nikad ne možete znati kolike će temperature biti u fazama oprašivanja i oplodnje maslina. Odgađanjem košenja u krugu masline samo možete dobiti na boljoj oplodnji uz zanemarivi gubitak vlage i hranjiva namijenjenih maslini.

22. rujan 2022 02:57