StoryEditorOCM

nastavite sa zaštitomObavijest vinogradarima: očekuju se oborine i pad temperature, takvi uvjeti pogoduju razvoju plamenjače i pepelnice

Piše Savjetodavna služba
30. lipnja 2017. - 17:00

Prema prognostičkim kartama, naredna tri dana očekuju se povremene oborine i pad temperature ispod 30°C. 

Ovakvi vremenski uvjeti pogoduju sekundarnim zarazama uzročnikom plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator).

Vinova loza je fazi intenzivnog porasta boba ili zatvaranje grozda. U narednom periodu potrebno je nastaviti sa zaštitom protiv uzročnika plamenjače i pepelnice posebno u vinogradina gdje je od posljednje zaštite prošto 10 i više dana.

Protiv plamenjače može se koristiti jedan od pripravaka: ELECTIS WG, EQUATION PRO, GALBEN M, MILDICUT 25 SC, ORVEGO, PERGADO, POLYRAM, PROFILER, STAR 80 WP

Protiv pojave pepelnice preporuča se koristiti jedan od pripravaka: CRYSTAL, LUNA EXPERIENCE , POSTALON, TALENDO, VIVANDO, STROBY EG, COLLIS, FOLICUR, FALCON EC 460, DYNALI.

Još uvijek se mogu koristiti i kombinirani pripravci: CABRIO TOP, QUADRIS, UNIVERSALIS, pri čemu treba voditi računa o dozvoljenom broju tretiranja tijekom vegetacijske sezone.

U vinogradima gdje se često javlja siva plijesan uz pripravke protiv peronospore i pepelnice, u fazi zatvaranja grozda, preporuča se dodati i jedan od  pripravaka protiv sive plijesni: CANTUS, PYRUS 400 EC, TELDOR SC 500, SWITCH 62,5 WG, LUNA PRIVILEGE.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Nakon tretiranja potrebno je ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Praznu ambalažu koja ostaje nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja poropisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 20. 09. 2017. u Primoštenu Burnom, Draga 6, od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela od 13:00-15:00.

Gordana Kožarić-Silov, dipl. inž. agr.
PSS, Šibensko-kninska županija

 

06. veljača 2023 23:58