StoryEditorOCM

bolesti prijeteLoza je u fazi intenzivnog porasta boba, nastavite sa zaštitom vinograda!

Piše Savjetodavna služba
19. lipnja 2017. - 20:02

Vinova loza je u fazi intenzivnog porasta boba pa je u vinogradima gdje je od posljednje zaštite prošlo 10 i više dana potrebno nastaviti sa zaštitom protiv uzročnika plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator).

Protiv plamenjače može se koristiti jedan od pripravaka: EQUATION PRO, ELECTIS WG, GALBEN M, PERGADO, PROFILER, STAR 80 WP., FORUM STAR.

Protiv pojave pepelnice preporuča se koristiti jedan od pripravaka: CRYSTAL, LUNA EXPERIENCE, POSTALON, TALENDO, VIVANDO, STROBY EG, COLLIS, FOLICUR, FALCON EC 460, DYNALI.

Još uvijek se mogu koristiti i kombinirani pripravci: CABRIO TOP, QUADRIS, UNIVERSALIS, pri čemu treba voditi računa o dozvoljenom broju tretiranja tijekom vegetacijske sezone.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Nakon tretiranja potrebno je ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja. Praznu ambalažu koja ostaje nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja propisno zbrinuti.

Gordana Kožarić-Silov, dipl. inž. agr.
PSS, Šibensko-kninska županija

 

Obavijest vinogradarima iz Zadarske županije

Upozoravamo vinogradare, kako nestabilni vremenski uvjeti s povremenim oborinama pogoduju pojavi i širenju uzročnika bolesti vinove loze plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator).

Valja spomenuti, kako je kroz naredno vrijeme, sve do kraja mjeseca velika opasnost od luga (pepelnice). Zbog toga treba rabiti sistemične pripravke.

Stoga preporučujemo provedbu zaštitnih mjera s raspoloživim i dozvoljenim pripravcima prema podacima o registriranim SZB u RH koji se vode u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Protiv bolesti peronospore (plamenjače) može se rabiti jedan od pripravaka: Mikal Flash, Mikol Premium F, AIII Duplo, Fylal Double, Momentum trio, Curzate F, Acrobot MZ, Melody Duo, Antracol CombiWP 76, RidomitGotd Combi45, Mildicut SC, profilux, Nautile DG, Golben M/F, Pergado F/MZ, Orvego.

Protiv luga (pepelnice) također jedan od pripravaka: Crystal, Dynali, Nativo WG, Luna experience, Postalon g0 sC, Vivando, Stroby DF, Falcon EC 460, Systhane 24 E.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladnozbrinjavanje nakon uporabe!

lvan Šimičević, dipl. ing. agr.
PSS, Zadarska županija

 

06. veljača 2023 02:13