StoryEditorOCM

PRIJAve zaManifestaciju Žrnovnica oil 2023. godine i degustacije najboljih eksta djevičnskih maslinovih ulja

Piše promo
9. studenog 2023. - 11:30

UDRUGA MASLINARA „OBLICA“ ŽRNOVNICA organizira manifestaciju "Žrnovnica oil 2023." s degustacijom najboljih ekstra djevičanskih maslinovih ulja 16. prosinca.                                                

P R I J A V N I   L I S T

MANIFESTACIJA ŽRNOVNICA OIL 2023. GODINE I DEGUSTACIJA NABOLJIH  EKSTRA DJEVIČANSKIH MASLINOVIH ULJA 

         

Održava se dana 16. prosinca 2023. godine u prostorijama Osnovne škole ŽRNOVNICA u Žrnovnici, ul. Hrvatsktih velikana 41, sa početkom u  11,00 sati, uz tradicionalno druženje maslinara u restoranu RUS u Žrnovnici.

 

MASLINAR _______________________________________________

                              /ime i prezime, ime oca i nadimak/

ADRESA      _______________________________________________

 

Telefon i mobitel ___________________________________________

 

e-mail adresa      ____________________________________________

 

Sorte maslina     ____________________________________________

 

Datum berbe     ____________________________________________

 

Datum prerade ____________________________________________

 

Uljara prerade ____________________________________________

 

Način prerade _____________________________________________

 

Uz ovaj prijavni list dostavljam jednu tamnu staklenu bocu 0,25 l. napunjenu do vrha i uredno zatvorenu, sa uplatom 45 eura za troškove kemijske i organoleptičke analize i ocjenjivanja. Analizu dostavljenih uzoraka vršiti će Nastavi zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske Županije.

Troškovi kemijske i organoleptičke  analize i ocjenjivanja za maslinare koji nisu članovi  Udruge iznosi 60 eura.

Uzorke maslinova ulja možete predati Ivanu Mihanović pok. Jakova, Mosorska 4.

Korešnica, 21251- Žrnovnica, mobitel  098 326 960, dana  24. i 25. studenog  2023.g.

Prvak manifestacije biti će najbolje ocijenjenji maslinar iz Splitsko-dalmatinske županije.

 

Ovom prijavom prihvaćam uvjete  natjecanja sukladno Pravilniku o načinu zaprimanja, ocjenjivanja i nagrađivanja maslinova ulja, Udruge maslinara Oblica Žrnovnica http://oblicazrnovnica.hr.

 

UDRUGA MASLINARA „OBLICA“ ŽRNOVNICA

KREŠIMIROVA 7,  21251  -  Žrnovnica, O.I.B.  46764564498  

IBAN  7524070001100576029

oblica.zrnovnica@gmail.com    

04. prosinac 2023 10:37