StoryEditorOCM

KAKO DO POTPORASatelit provjerava održavate li svoje parcele. Evo što sve morate uraditi do 1. listopada 2024., a da ne izgubite novac

Piše dr.sc. Marin Kukoč, dipl.ing.agr.
20. lipnja 2024. - 11:28

S datumom 10. lipnja završila je kampanja podnošenja jedinstvenog zahtjeva za izravna plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja za 2024. godinu. Prema dostupnim podacima, izravna plaćanja u 2022. godini je koristilo 105.571 poljoprivredno gospodarstvo kojima je isplaćeno nešto više od 406 milijuna eura.

Zahtjev se podnosio za Intervencije proizvodno nevezanih izravnih plaćanja (uključivo eko sheme), Intervencije proizvodno vezanih izravnih plaćanja (PVP) i plaćanja za IAKS mjere ruralnog razvoja. Korisnici IAKS mjera su uključivanjem u sustav potpora preuzeli petogodišnju obvezu podnošenja jedinstvenog zahtjeva za istu intervenciju u koju su se uključili ove, 2024. godine ili u prethodnoj 2023. godini, dok obveze po osnovi eko shema i PVP-a traju jednu godinu.

Za pretpostaviti je kako su svi koji su podnijeli zahtjev, upoznati i s obvezama koje moraju ispuniti tijekom proizvodne godine, koja traje od 15. kolovoza prethodne godine do 1. listopada tekuće godine.

Minimalna poljoprivredna aktivnost

Prije svega, obveza se odnosi na minimalno održavanje poljoprivrednih površina, koja je različita, ovisno o kategoriji uporabe poljoprivrednog zemljišta.

Tako se na oranicama minimalnom aktivnošću smatra oranje, sjetva, žetva, dok je kod trajnih nasada, u maslinicima ili voćnjacima, minimalna aktivnost usmjerena na košnju međurednih prostora i rezidbu. Sve ove aktivnosti bilježe se sustavom monitoringa, nadzorom uz pomoć satelita, čiji podaci se nekoliko puta godišnje prebacuju u Agronet sustav, pa je preporuka korisnicima izravnih plaćanja često provjeravati podatke u Agronetu kako bi utvrdili eventualna odstupanja od preuzetih obveza.

Monitoringom se za svaku ARKOD parcelu, sustavom ranog upozorenja, korisnika obavještava o statusu njegovih površina.

Na zeleno označenim površinama vidljiva je poljoprivredna aktivnost i površine se smatraju prihvatljivima za dodjelu potpore, dok na crveno obojenim površinama nije utvrđena minimalna aktivnost, pa je na korisniku da poduzme radnje kako bi površinu priveo svrsi, odnosno na njoj proveo poljoprivrednu aktivnost, ili ima mogućnost odustati od podnesenog zahtjeva za potporu na toj parceli. Rok za promjenu i/ili odustajanje je 1. listopada 2024. godine.

Ako vam je površina pak obojena žutom bojom, na njoj iz satelitskih podataka nije bilo moguće utvrditi obavljanje poljoprivrednih aktivnosti, pa vam preostaje zatražiti od mjesnog nadležnog ureda Agencije za plaćanja, dodjeljivanje zadatka kojim ćete uz pomoć geotagiranih fotografija dokazati provedbu minimalnih aktivnosti.

image

Kod trajnih nasada, u maslinicima, minimalna aktivnost usmjerena na košnju međurednih prostora i rezidbu. Sve ove aktivnosti bilježe se sustavom monitoringa

Ante Čizmić/ Cropix

Žuto su obojene najčešće površine trajnih nasada, jer je iz satelitskih snimki teško definirati je li neki nasad orezan ili je li u njemu pokošena trava.

Osim dostave geotagiranih fotografija, žuto obojene parcele dodatnim provjerama, administrativno ili na terenu mogu pregledati i kontrolori agencije za plaćanja.

Šest sati edukacije godišnje

Osim provedbe minimalne poljoprivredne aktivnosti, svi korisnici potpora za IAKS mjere, eko sheme i PVP moraju odslušati i minimalnih šest sati edukacije i to do 31. prosinca ove godine, te voditi evidenciju na propisanim obrascima, ako za pojedinu intervenciju takva obveza postoji.

Obvezne edukacije, kao tečajeve u učionici ili online, provode privatni i javni savjetnici, koji će vas na edukaciju najčešće pozvati telefonom ili elektroničkom poštom.

Obvezu educiranja možete ispuniti i kroz individualno savjetovanje, koje također provode privatni i javni savjetnici, a njihove kontakt podatke možete pronaći na adresi www.akis.hr.

Nepridržavanje neke od obveza za sobom povlači obustavu isplate potpore ili povrat ranije isplaćene potpore. Ovisno o ozbiljnosti prekršaja i njegovu trajanju, umanjenje ide od najmanjih 15 posto vrijednosti isplaćene potpore, do stopostotnog povrata. Primjerice, ako u godini preuzete obveze ne ispunite obvezu pohađanja edukacije, umanjenje potpore će iznositi 30 posto, a kod trećeg ponavljanja vratit ćete kompletno primljenu potporu.

Iz iskustva u dosadašnjoj provedbi educiranja, najviše su na gubitku stariji korisnici, nedovoljno informatički pismeni, a koji su uz sugestiju u Agenciji za plaćanja preuzeli neku obvezu, primjerice provedbu Intervencije namijenjene očuvanju suhozida.

Kako provedba ove intervencije za sobom povlači i vođenje evidencija te sudjelovanje u edukacijama, mnogi iz neznanja ove obveze ne ispune, što će sigurno, prije ili kasnije, dovesti do obustave potpore i zahtjeva za povratom ranije isplaćenih sredstava.

AKO NE MOŽETE SAMI, ANGAŽIRAJTE STRUČNJAKA

Od prijave potpora do vođenja evidencija

Administriranje kao obveza poljoprivrednoga gospodarstva postaje sve kompleksnije, te primjedbe imaju brojni poljoprivrednici, kako u RH tako i diljem EU-a. Kao što obrti ili trgovačka društva u vođenju svog poslovanja angažiraju knjigovodstvene servise, tako je sve više onih koji slične ponude pružaju i poljoprivrednim gospodarstvima.

Jedan od njih je i MK Agro Educa, koji je na tržištu ponudio nekoliko različitih paketa usluga.

Od najjednostavnijih, prijave godišnjih potpora, do onih najzahtjevnijih, koji uključuju vođenje svih evidencija i njihovu dostavu Agenciji za plaćanja, prijavu za sudjelovanje na obaveznim edukacijama i brojne druge. U nekim paketima imate i gratis besplatno savjetovanje koje provodi dr. sc. Marin Kukoč. Cijena usluge je ovisna o ukupnim poljoprivrednim površinama i broju intervencija u koje je korisnik uključen, a kreću se od 30 do 180 eura godišnje. Pakete usluga ugovorite na https://shop.spartium-consulting.hr/.

28. lipanj 2024 10:16