StoryEditorOCM

pregledajte nasadeObavijest maslinarima s područja Zadarske, Dubrovačko-neretvanske i Primorsko-goranske županijne

Piše Maslina
13. rujna 2022. - 11:16

Zadarska županija:

Upozoravamo maslinare, kako se pojačava intenzitet populacije druge generacije maslinine muhe (Bactrocera oleae) u Zadarskoj županiji. Poglavito u zapadnom dijelu.

Stoga upućujemo na redovite obilaske nasada, te uzorkovanje i pregled plodova. Ako se utvrdi više od 10% uboda tada se nužno provode kurativne mjere zaštite, tretman „širom“ ili zaštita cijeloga nasada s jednim od dozvoljenih pripravaka: DECIS 2,5 EC ili IMIDAN 50 WG  ili neki drugi prema Fitosanitarnome informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Ekološki proizvođači mogu rabiti pripravak Success bait.

Isto tako povoljni su uvjeti za infekcije uzročnikom bolesti paunovo oko (Spilocaea oleagina) pa bi valjalo izvršiti tretman s nekim od fungicida kraće karence npr. Syllit ili Neoram ili neki drugi prema Fitosanitarnome informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Maslinare i dalje upućujemo na praćenje naših obavijesti, kada ćemo se oglasiti kod svake važne promjene.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenoga sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Ivan Šimičević, dipl. ing. agr.
Ministarstvo poljoprivrede
Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede
Zadarska županija

Dubrovačko-neretvanska županija:

Na feromonskim lovkama za ulov i praćenje masline muhe (Bactrocera oleae) na području Dubrovačko-neretvanske županije i dalje bilježimo populaciju štetnika u niskom intenzitetu.

Oborine koje su pale u znatnoj količini dovele su do punjenja plodova, te su takvi plodovi dobar medij za polaganje jajašaca i ostvarivanje zaraze.

Upućujemo maslinare na praćenje populacije maslinine muhe žutim ljepljivim pločama (prag štetnosti 2 muhe po žutoj ljepljivoj ploči/tjedno i/ili pregledu plodova najviše do 10 % aktivnih uboda) te po prelasku praga štetnosti savjetujemo primjenu metode zatrovanih mamaca kojom suzbijamo odrasli oblik maslinine muhe.

Za tu namjenu preporučamo primjenu  gotovog mamca trgovačkog imena Success bait (spinosad sa atraktantom) koji je prihvatljiv u ekološkoj proizvodnji.

Kurativno tretiranje (cijelog nasada) je opravdano kada je zaraženo 10-15% plodova, savjetujemo maslinarima da uzmu uzorke plodova i izvrše pregled istih (100 plodova po lokalitetu) utvrde postotak zaraze a mjere zaštite prilagode dobivenim rezultatima i planiranom vremenu berbe.

Prema FIS- bazi MP https://fis.mps.hr/trazilicaszb/ registrirani su pripravci za suzbijanje maslinine muhe osnovi flupiradifurona  (trgovački naziv Sivanto prime) i deltrametrina* (trgovački naziv: Decis 2,5 EC, Decis 100 EC, Poleci plus, Scatto, Rotor super, Demetrina 25 EC).

Izbor pripravaka prilagoditi planiranom vremenu berbe, pridržavati se propisane karence i broja dozvoljenih tretiranja u vegetaciji istom aktivnom tvari! Pripravke koristiti prema uputama proizvođača.

Napominjemo, prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja.

Ivana Tomac Talajić, dipl. ing. agr.
Ministarstvo poljoprivrede
Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede
Dubrovačko-neretvanska županija

Primorsko-goranska županija:

Obavijest maslinarima iz Primorsko-goranske županije:

Podatci o svim registriranim SZB u RH dostupni u Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Rezultati projekta projekt Monitoring rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja https://rezistentnost-szb.hr/. (preuzmi letak na: https://rezistentnost szb.hr/images/uploads/Letak_maslinina_muha_TGC_final_2019.pdf).

U obavljanju poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu korisnici potpora obvezni su poštivati pravila VIŠESTRUKE SUKLADNOSTI.

Karmen Karlić, dipl. ing. agr.
Ministarstvo poljoprivrede
Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede
Primorsko-goranska županija

21. ožujak 2023 05:51