StoryEditorOCM

proljetni radoviNa većini lokaliteta u tijeku je rezidba, u Šibensko-kninskoj županiji utvrđena prisutnost paunovog oka. Ministarstvo objavilo preporuke maslinarima

Piše Maslina
29. ožujka 2022. - 12:35

Na većini lokaliteta u tijeku je rezidba maslinika. Cilj rezidbe je oblikovanje stabla masline stvaranjem uravnoteženog odnosa lisne i drvene mase u krošnji i korjenova sustava u tlu. Osim što rezidba utječe na održavanje rodnosti stabla također pridonosi smanjenju pojave bolesti i štetnika.

Tijekom rezidbe potrebno je:

ŠTETNI ORGANIZAM / POCJENA STANJA / PREPORUKE

BAKTERIJSKI RAK MASLINE (Pseudomonas syringae pv. savastanoi).

- dezinficirati alat prije rezidbe (70 % alkoholom);
- izbjegavati rezidbu po vlažnom vremenu;
- zaražena stabla u nasadu zadnja rezati;
- tijekom rezidbe uklanjati jače zaražene izboje; neposredno nakon rezidbe obaviti zaštitu primjenom jednog od pripravaka na osnovi bakra;

U praksi su najbolji rezultati postignuti u maslinicima koji su provodili zaštitu parcijalno, tj. masline koje se oreže taj dan se i tretiraju.

PAUNOVO OKO (Spilocaea oleagina):

- nakon završene rezidbe preporučujemo obaviti preventivnu zaštitu primjenom jednog od pripravaka na osnovi bakra Neoram WG, Nordox 75 WG, Codimur SC, Copper Key Flow, Cupra, Copper Key, Codimur 50, Cupper Lainco, Cuprablau Z 35 WG, Airone SC

- u udolinama ili gdje u vidljivi simptomi zaraze koristiti organske fungicide: Nativo 75 WG, Stroby WG, Syllit 544 SC, Sugoby, Quimera

Primjenom bakrenih sredstava za zaštitu bilja u maslinicima koji imaju veću zarazu paunovim okom može doći do tzv. “bakrenog šoka“ odbacivanja zaraženih listova, zbog čega stablo ostaje bez većeg dijela lisne mase.

ŠTITASTE UŠI:

- tijekom rezidbe uklanjati jače zaražene grančice

ČAĐAVICA:

- tijekom rezidbe uklanjati jače zahvaćene grane;

- nakon rezidbe primjena jednog od pripravka na osnovi bakra

GRANOTOČ (Zeuzera pyrina):

- ukoliko je moguće tijekom rezidbe ukloniti napadnute grane

POTKORNJACI:

- tijekom rezidbe preporučamo ukloniti napadnute izboje; preporučamo ostavljanje u nasadu pogodnih lovnih grana koje se trebaju iznijeti iz maslinika najdalje do kraja travnja

*** Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a potrošenu ambalažu zbrinuti na propisani način.

Silvija Marušić dipl. ing. agr.
Ministarstvo poljoprivrede
Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede
Splitsko-dalmatinska županija

Paunovo oko u Šibensko-kninskoj županiji

Pregledom lisne mase uzete sa više različitih lokaliteta u Šibensko-kninskoj županiji, metodom brze detekcije sa lužinom, utvrđena je prisutnost latentne zaraze uzročnikom bolesti poznate pod nazivom paunovo oko (Spilocaea oleagina).

Kišno vrijeme i temperature zraka koje se najavljuju idućih dana pogodovat će daljnjem  razvoju bolesti paunovo oko te se preporuča provesti zaštitu maslina jednim od pripravaka sistemičnog načina kretanja u biljci:

SUGOBY, QUIMERA, NATIVO 75 WG, DECIBEL MAX, SYLLIT 544 SC.

Protiv paunovog oka može se koristit i biološki pripravak SERENADE ASO, dozvoljen u ekološkoj proizvodnji.

Maslinari koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su korisnici plaćanja za IAKS mjere RRRH;  OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika također mogu koristiti pripravke čije su djelatne tvari bakreni spojevi:

CUPRABLAU Z 35 WG, NORDOX 75 WG, NEORAM WG, CUPRA, AIRONE SC.

Pripravci SERENADE ASO, NEORAM WG, CUPRABLAU Z 35 WG i AIRONE SC registrirani su za tretiranje protiv bakterije (Pseudomonas syringae pv.savstanoi) uzročnika raka masline.

Nakon primjene pripravaka čija je djelatna tvar bakar može doći do jačeg otpadanja zaraženog lišća.

Ukoliko su masline zaražene maslininim medićem (Saissetia oleae) ili drugim vrstama štitastih ušiju, gore navedenim pripravcima mogu se dodati pripraci koji imaju djelatnu tvar parafinsko ulje : BIJELO ULJE, MINERALNO SVIJETLO ULJE ili OVIPRON TOP.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Gordana Kožarić-Silov dipl. ing. agr.
​Ministarstvo poljoprivrede
Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede
​Šibensko-kninska županija

05. veljača 2023 15:15