Voćari, stigla je sredozemna muha, morate spriječiti širenje tog opasnog štetnika!

Voćari, stigla je sredozemna muha, morate spriječiti širenje tog opasnog štetnika!
Sredozemna voćna muha

Obzirom da je počela berba ranih sorata marelica i bresaka podsjećamo proizvođače na obvezu zbrinjavanja plodova sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe - Ceratitis capitata NN 34/2015. 

Glavne biljke domaćini sredozemne voćne muhe, u smislu ove Naredbe jesu: marelica, breskva, nektarina, šljiva, japanska šljiva, kruška, jabuka, nešpula, kaki, mandarina, klementina, naranča.

Ugrožena područja u smislu ove Naredbe jesu uzgojna područja biljnih vrsta iz točke II. ove Naredbe u sljedećim županijama: Dubrovačko-neretvanskoj, Splitsko-dalmatinskoj, Šibensko-kninskoj, Zadarskoj i Istarskoj.

Područje od posebnog gospodarskog značaja u smislu ove Naredbe jest područje doline rijeke Neretve.

Radi sprječavanja širenja i suzbijanja sredozemne voćne muhe na ugroženim područjima, posjednici biljaka domaćina sredozemne voćne muhe obvezni su:

– provoditi higijenske mjere skupljanja svih otpalih plodova s tla te skupljanje trulih, oštećenih i drugih zaostalih plodova sa biljaka domaćina sredozemne voćne muhe tijekom berbe ili najkasnije u roku od 24 sata nakon berbe te ih zbrinjavati na način kojim će se učinkovito uništiti ličinke sredozemne voćne muhe (skupljanjem plodova i zakopavanjem u roku od 24 sata te pokrivanjem slojem zemlje debljine minimalno 30 centimetara ili skupljanjem plodova u plastične vreće i čuvanjem u zatvorenim vrećama najmanje 10 dana)

Inspekcijski nadzor nad provedbom mjera propisanih ovom Naredbom provodi fitosanitarna inspekcija.


Ivana Tomac Talajić, dipl. ing. agr.
PSS, Dubrovačko-neretvanska županija

 

Naslovnica Voćarstvo