Pitajte nas

Što sve treba sadržavati etiketa i koje analize treba napraviti?

Stavljanje maslinovog ulja na tržište radi prodaje krajnjem potrošaču, regulirano je Pravilnikom o uljima od ploda i komine maslina („Narodne novine“ br. 7/2009 i 112/2009), odnosno Uredbom (EU) br. 1308/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacij... Više