Tamo gdje sunce višestoljetnim stablima žutice daje ljepotu i kvalitetu ulja: probijen maslinarski put Džidžarin
Fotografije: Društvo maslinara Bar
1950 vrijednih metara

Tamo gdje sunce višestoljetnim stablima žutice daje ljepotu i kvalitetu ulja: probijen maslinarski put Džidžarin

Maslinarski kompleks Džidžarin koji se prostire istočno od zidina Starog grada Bara u Crnoj Gori ima više od 10.000 višestoljetnih stabala maslina. Džidžarin je jedan od najpoznatijih maslinika na području Bara, a ulje dobiveno od ovih maslina je posebne kvalitete. 

Pretežno kamenita padina, na kojoj su masline, okrenuta je suncu koje barskoj žutici daje posebnost, kako u ljepoti stabala tako i u kvaliteti ulja.

Tako izuzetan maslinik s puno potencijala, kako maslinarskih tako i turističkih, doskora je bio nedostupan za bilo kakvu mehanizaciju. Postojala je uska staza kojom je osim čovjeka mogla proći samo tovarna stoka, konji i magarci. Ubrane masline su se prenosile na leđima maslinara ili na magarcima, a agrotehničke mjere skoro da i nisu primjenjivane. Zbog nepristupačnog terena postojala je opasnost od požara koji se ne bi mogao zaustaviti.

Novo rukovodstvo Društva maslinara Bar je u suradnji s vlasnicima maslinika pokrenulo inicijativu za izgradnju maslinarskog puta. Vlasnici maslinika su sa zadovoljstvom prihvatili inicijativu jer se o izgradnji ovog puta priča duže od 30 godina.

Ministarstvo poljoprivrede je još 2012. godine za namjenu izgradnje puta uplatilo 10.000 eura, koji su iz nepoznatih razloga neiskorišteni stajali na računu Društva. Brzo je dogovorena trasa kojom će put biti probijen i koja će obuhvatati što veći broj maslinika. 

Izvršena su mjerenja i skup projektiranja na osnovu kojih je zaključeno da dužina puta iznosi 1950 metara. Raspisan je javni natječaj za izbor najpovoljnijeg izvođača radova i zajednička komisija je izabrala kompaniju KIP-KOP iz Bara. Radovi su brzo napredovali, probijeno je prvih 500 metara, a onda izvršeno nasipanje. 

Maslinari su s oduševljenjem gledali kako se ostvaruje njihov tridesetogodišnji san. 

Tadašnji ministar poljoprivrede dr. Petar Ivanović je obišao izgradnju puta i sa zadovoljstvom pohvalio i podržao jedinstvo Društva maslinara, Ministarstva poljoprivrede i vlasnika maslinika. Svi su se ujedinili ka ostvarenju konačnog cilja da put bude završen do zadnjeg planiranog metra. Izgradnju su odmah financijski pomogli i pojedinci koji u Džidžarinu nemaju masline, kao i barske kompanije.

Za manje od godinu dana probijeno je svih 1950 metara puta, izvršeno je njegovo nasipanje i izgradnja kamenih podzida. Otkriveni ostaci crkve su uređeni i sačuvani od daljeg propadanja. 

Očekuje se da će Ministarstvo poljoprivrede i Općina Bar pružiti dodatnu financijsku podršku kako bi se izbetonorala kritična mjesta i put sačuvao od oštećenja.

Na opće zadovoljstvo put je prohodan i za automobile, maslinari su već krenuli sa primjenom agrotehničkih mjera jer su sada maslinici lako dostupni. K tome, Džidžarin svakodnevno obilaze turisti u grupama i pojedinačno, a i stupanj protupožarne zaštite je na mnogo većem nivou nego prije.

Društvo maslinara Bar je okupilo sve zainteresirane strane, maslinare, vlasnike maslinika, Ministarstvo poljoprivrede, Općinu Bar i ujedinilo ih na zajedničkom zadatku unaprijeđenju maslinarstva, unaprijeđenju turističke ponude grada Bara te podizanju stupnja zaštite od požara. 

Ovo je pravi primjer kojim bi trebali krenuti i ostali. Poduzimanjem inicijative, zajedništvom i slogom se mogu riješiti mnogobrojni problemi i potrebe, ne čekati da ih riješi neko drugi.

Ćazim Alković

Otkrivena stara katolička crkva

Gradeći put i krčeći gustu makiju velikim bagerima, izvođač radova je naišao na ostatke katoličke crkve iz XIII stoljeća. Radovi su odmah obustavljeni, a o nalazima je obaviješten poznati arheolog i prijatelj barskih maslinara Omer Peročević. 

Po preporuci arheologa Peročevića obaviještena je Nadbiskupija Barska i Zavod za zaštitu spomenika kulture. Nakon zajedničkog sastanka dogovoreno je da se trasa puta skrene i zaobiđu ostaci crkve, a da arheolog uz pomoć Društva maslinara izvrši zaštitna iskopavanja i markiranje crkve.

Iako je već dostigao sedmo desetljeće života, Omer Peročević je sa suradnicima danima predano radio na iskopavanjima i arheološkim istraživanjima nakon čega su pristupili sanaciji i markiranju ostataka crkve. 
Tako se ispostavilo da je izgradnja maslinarskog puta doprinijela da se otkrije vjerski objekt koji je zajedništvom i slogom svih pretvoren u izvanredan vjerski, kulturni i turistički sadržaj ovog područja.

Komentari: 0