Maslinari traže pomoć: Vjetroelektrane povećavaju broj štetnika!
Foto: Nikša Stipaničev / Ilustracija HANZA MEDIA
čeka se analiza

Maslinari traže pomoć: Vjetroelektrane povećavaju broj štetnika!

Imaju li vjetroelektrane utjecaj na povećanu pojavu štetnika i nametnika u dalmatinskim maslinicima?

To je pitanje postavio Nikša Jajac, vijećnik Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije, na posljednjoj sjednici u ovom sazivu, a sve na upit brojnih građana koji su primjetili ove promjene u svojim maslinicima.

- Zadnjih pet godina, od kada su izgrađeni vjetro-parkovi, poglavito na zapadnom dijelu naše županije, u zaleđu Marine te na području Sevida, kao i u dijelovima Šibensko-kninske županije, maslinari su zamijetili veći broj nametnika na svojim stablima. 

- Laičko pojašnjenje je kako su elipse vjetroelektrana svojim radom utjecale na smanjenje brojnosti ptica, odlazak jata s tog područja, a time i anulirale prirodne neprijatelje kukaca, muha i inih „uništavača“ stabala i ploda - kaže Jajac. 

- Kako su me građani zamolili za pomoć, zatražio sam od Splitsko-dalmatinske županije eventualnu analizu ovog problema, jer se područje vjetroelektrana podudara s područjima maslinika u kojima se zadnjih pet godina povećala populacija štetnika. Da vidimo jesu li ove pojave uopće povezane – pojasnio nam je ovu inicijativu doc. dr. sc. Nikša Jajac, nezavisni vijećnik.

Županijska pročelnica Marija Vuković, na ovaj upit vijećnika, odgovorila je kako se prilikom dozvole za rad vjetroelektranama, traži i studija utjecaja na okoliš, ne videći ništa sporno. 

No Jajac je inzistirao na analizi jesu li ove dvije stvari povezane – povećanje štetnika u maslinicima u neposrednoj blizini vjetro-parkova.

Sada ostaje da se analiza i provede...

Unmute
Loaded: 0%
Progress: 0%
Remaining Time -0:00
Unmute
Loaded: 0%
Progress: 0%
Remaining Time -0:00
Unmute
Loaded: 0%
Progress: 0%
Remaining Time -0:00
Unmute
Loaded: 0%
Progress: 0%
Remaining Time -0:00

 

SANDRA BARČOT