StoryEditor
KalelargaVEŽITE SE...

Danas u 10 sati počinje prva radna sjednica Gradskog vijeća Zadra – evo oko čega bi moglo biti vatreno

Piše Zadarski.hr
2. kolovoza 2021. - 08:45
Luka Gerlanc/Cropix

Danas će s početkom u 10 sati Gradsko vijeće Zadra održati svoju prvu radnu sjednicu. Očekuje se „vatrena premijera” jer uz uvijek napeti Aktualni sat pred gradskim vijećnicima je nekoliko točaka dnevnog reda koje će sigurno izazvati polemike.

Evo o čemu će gradski parlament danas raspravljati:

1. Izvješće o radu i financijsko poslovanje Košarkaškog kluba Zadar s.d.d. za razdoblje od 1.07.2019. do 30.06.2020. godine

2. Izvješće o radu i financijsko poslovanje Nogometnog kluba Zadar s.d.d.

3. Programsko i financijsko izvješće Hrvatskog nogometnog kluba Zadar

4. Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice Zadar za 2020. godinu

5. Izvješće o radu i financijsko izvješće Znanstvene knjižnice Zadar za 2020. godinu

6. Izvješće o radu i financijsko izvješće Hrvatskog narodnog kazališta Zadar za 2020. godinu

7. Izvješće o radu i financijsko izvješće Javne glazbene kulturne ustanove Koncertni ured Zadar za 2020. godinu

8. Izvješće o radu i financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Zadar za 2020. godinu

9. Izvješće o radu Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA za 2020. godinu

10. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada za pedagošku 2019./2020. godinu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Radost“ za 2020. godinu

11. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada za pedagošku 2019/2020. godinu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Sunce“ za 2020. godinu

12. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada za pedagošku godinu 2019./2020. godinu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Latica“ za 2020. godinu

13. Izvješće o radu i financijsko poslovanje Javne ustanove „Zadarski sport“ za upravljanje sportskim objektima Zadra za 2020. godinu

14. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2020.godinu

15. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja i strukturi viška prihoda u 2020. godini

16. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2021. godinu

17. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti i jamstva trgovačkom društvu Inovativni Zadar d.o.o. za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d. za potrebe provedbe projekta „Gradnje nove zgrade poduzetničkog inkubatora“

18. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2020. godinu

19. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2020. godinu

20. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada   Zadra za 2020. godinu

21. Prijedlog Odluke o donošenju Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka Grada Zadra (SECAP)

22. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača

23. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Zadra za 2020. godinu

24. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećoj kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Zadra i izbor Savjeta mladih i njihovih zamjenika

25. Prijedlog Zaključka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Zadar

       -  Kartografski prikazi - prilog Procjeni rizika od velikih nesreća za Grad Zadar

26. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Dodatka 3. Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“

27. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja grada Zadra za razdoblje 2021-2027. godine

28. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Latica“

29. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Znanstvene knjižnice Zadar

30. Izbor radnih tijela Gradskog vijeća Grada Zadra

a. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za statut i poslovnik

b. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za pritužbe i prijedloge građana

c. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za programe razvoja otoka

d. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za socijalnu skrb i zdravstvo

e. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za međugeneracijsku solidarnost

f. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za odgoj, obrazovanje, kulturu i šport

g. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i komunalnu djelatnost

h. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za proračun i financije

i. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za utvrđivanje prijedloga naziva ulica, trgova područja te javnih ustanova i trgovačkih društva Grada Zadra

j. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za  poticanje i razvitak gospodarstva i gospodarenje gradskom imovinom

k. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za međugradsku  i međunarodnu suradnju

l. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za mladež

m. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za ravnopravnost spolova

n. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Zadra

o. Prijedlog Odluke o izboru članova Komisije za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Zadra

p. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za nacionalne manjine

item - id = 1117072
related id = 0 -> 1117236
related id = 1 -> 1117172
23. listopad 2021 03:43