StoryEditor
PelješacPISMO IZ LOVIŠTA

Ako su za više od 2000 kvadrata gradnje u moru potrebne tri rečenice, hoće li nasuti sve naše uvale?

Piše DML
1. lipnja 2020. - 15:15
Priprema se nasipavanje uvale MircaBiljana Rudan
'U prekrasnoj i mirnoj uvalici Mirci koja je dio uvale Lovište na Pelješcu, u utorak, 26. svibnja počelo je nasipanje kamena u more', javlja Biljana Rudan iz Lovišta. 

- U roku od tri dana bačene su tone i tone kamenog materijala. Zaprepaštena sam otkad sam saznala da je naručitelj ove devastacije Općina Orebić, koja bi zapravo trebala brinuti o pomorskom dobru. Zapravo, lokalna samouprava ima ovlasti samo održavanja plaža. Na upit Lučkoj kapetaniji dobila sam odgovor da postoji neki projekt koji se zove 'Izgradnja zaštitnih školjera-„pera“ na području općine Orebić'. Uvidom u projekt nalazim da se na ovo katastrofalno nasipanje cijele jedne uvale odnose ravno tri rečenice. Jednom se pojašnjava da će se nasuti uvala Mirce u površini od 2150 kvadratnih metara, ili dužinom oko 130 metara, nasip 15 metara s jedne i 15 metara s druge strane, zapravo cijela uvala. Treća rečenica odnosi se na cijenu zahvata. Više ni slike ni tona - piše Biljana Rudan.

- Da bi se nasulo 2150 kvadratnih metara mora, dovoljne su tri rečenice - kaže, pa nastavlja:
- Naravno da nije. Ovakav zahvat zahtjeva procjenu utjecaja zahvata na okoliš, lokacijsku i građevinsku dozvolu što, naravno, nije napravljeno. Radi se o zaštićenom arheološkom nalazištu i dijelu zaštićenom Natura 2000. - ističe.

- Ovim zahvatom pogoduje se apartmanskoj građevini koja je prekršila propise gradeći bazen gotovo uz sam javni put i na nekoliko metara od mora, koja je samom svojom gradnjom, gabaritima, načinom gradnje, u potpunosti narušila izgled nekada prekrasne, mirne uvale s tradicijskom gradnjom. Ne znam kako je uopće došlo do izgradnje ovakvog objekta. Pomorsko dobro ograničeno je najmanje visinom srednje visokih voda ili iznosi najmanje 6 metara, a postoji i obveza gradnje na određenoj udaljenosti od mora i postojećeg puta. Kako se dopustilo da iskopi dođu preblizu moru, sada je potrebno još i proširiti kopno za par tisuća kvadrata - ogorčena je stanovnica Lovišta.

- Mještani reagiraju različito - od ideja da se umjesto uvalice napravi praking, do nasipanja male plažice i podizanja puta koji je često pod morem, za što je već kasno - kaže. - Poseban problem je što nije napravljena odvodnja oborinskih voda s puta u obližnju uvalu Rasohu, pa se već godinama u uvalicu slijeva zemlja i mulj. Na ovaj način problem će se samo proširiti i zatrpavati muljem dalje od nasipa. Gosti, koliko se javljaju, vole Lovište i Pelješac kao jednu od zadnjih očuvanih oaza na Jadranu. Ako je za više od dvije tisuće kvadrata gradnje u moru potrebno tri rečenice, postoji li mogućnost da sve naše uvale vrlo lako potpuno naspu i pretvore u, na primjer, parkinge? Vjerojatno će se ovo dogoditi u bliskoj budućnosti. Postoji li mogućnost da tako nastale parcele ljudi počnu prodavati? Mogućnosti ludosti su neograničene - zaključuje u svom dopisu.

Na naše pozive načelniku Općine Orebić Tomislavu Ančiću javljao se samo 'pretinac govorne pošte'.
loading...

Izdvojeno

01. kolovoz 2020 13:26