StoryEditor
Biznisfinanciranje

Stiže novac za obnovu obiteljskih kuća, Fond dijeli 203 milijuna kuna, od toga dio za socijalno ugrožene skupine. Evo kako do kuna

4. srpnja 2020. - 16:11

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nastavlja s nacionalnim financiranjem Programa energetske obnove obiteljskih kuća, najavljenim početkom ove godine. Cilj je potaknuti primjenu mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama.

– Javni poziv sa svim uvjetima sufinanciranja objavljen je 25. lipnja, ali će zaprimanje prijava službeno početi 1. rujna kako bi zainteresirani imali dovoljno vremena za pripremu planiranih projekata i potrebne dokumentacije – kazao je ovom prilikom direktor Fonda Siniša Kukić.

U tu svrhu u ovoj su godini osigurali 203 milijuna kuna, od čega su 32 milijuna kuna namijenjena socijalno ugroženim skupinama, tako da za sve ostale građane ostaje 171 milijun kuna. Prema socijalnim kriterijima, utvrđenima u Izmjenama programa koje je u svibnju na inicijativu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja usvojila Vlada, centri za socijalnu skrb koordinirat će energetske certifikatore kako bi najugroženijim građanima pomogli u prijavi. Treba reći i da će Fond ovim građanima u potpunosti podmiriti usluge certifikatora i trošak energetske obnove.

Do 60 posto poticaja

Većini građana je pak upućen javni poziv po kojem se za energetsku obnovu obiteljskih kuća, neovisno o teritoriju na kojem se nalazi, daje do 60 posto poticaja. Ovdje treba podsjetiti da se u ovom slučaju pod "postojećom obiteljskom kućom" podrazumijeva zgrada koja je zakonita; koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na dokument koji dokazuje njezinu zakonitost; u kojoj je više od 50 posto bruto podne površine namijenjeno za stanovanje i koja zadovoljava jedan od ova dva uvjeta: da ima najviše tri stambene jedinice te da ima građevinsku bruto površinu manju od 600 kvadrata ili jednaku.

Treba naglasiti i da svaka od prijavljenih aktivnosti na ovojnici (fasadi) mora biti cjelovita, što znači da nije dopuštena djelomična obnova pojedinih dijelova fasade.

Vanjska stolarija može se zamijeniti djelomično samo ako stolarija koja se zadržava zadovoljava propisani koeficijent prolaska topline.

Korisnici sredstava Fonda prema pozivu mogu biti fizičke osobe (građani) koje su vlasnici ili suvlasnici (uz suglasnost svih suvlasnika) obiteljske kuće u kojoj se provodi projekt; koje imaju prebivalište na adresi obiteljske kuće u kojoj se provodi projekt prijavljeno najkasnije do 1. lipnja 2020. godine; koje kreiraju i podnesu Fondu prijavu za dodjelu sredstava za energetsku obnovu obiteljske kuće u sustavu e-prijava na javne pozive Fonda; koje prihvate uvjete sufinanciranja sukladno pozivu i općim aktima Fonda, te nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Fondu; koje ispunjavaju i druge uvjete poziva i sklope s Fondom ugovor o sufinanciranju.

Raspoloživa sredstva Fonda po pozivu u iznosu od 171 milijun kuna dodjeljivat će se do konca 2020. godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava, ovisno o tome koji uvjet prvi nastupi.

Ima i za energetske certifikatore

Fond će korisnicima dodjeljivati i sredstva donacije za naknade energetskim certifikatorima koji su iskazali interes za sudjelovanjem u Programu energetske obnove obiteljskih kuća, koji će pružiti pomoć pri ispunjavanju prijave, učitavanju prikupljene potrebne dokumentacije i same prijave na poziv.

Trošak za certifikatora za uslugu pomoći prilikom prijave i prijavu na poziv snosit će Fond u najvišem dopuštenom iznosu od 500 kuna bruto.

Prijavu na poziv Fonda može podnijeti sam prijavitelj ili može koristiti usluge energetskog certifikatora.

Za prijavu za financiranje potrebno je izraditi izvješće o energetskom pregledu obiteljske kuće i energetski certifikat prije obnove. Za obiteljske kuće koje već imaju važeći energetski certifikat ne stariji od 13. studenog 2012. godine nije potrebno izrađivati novi prije obnove ako na obiteljskoj kući nisu primjenjivane mjere energetske obnove u razdoblju nakon izdavanja energetskog certifikata te ako postojeći sadrži mjere potrebne za energetsku obnovu obiteljske kuće.

Troškove provedbe energetskih pregleda, izrade izvješća i energetskih certifikata prije i nakon obnove obiteljske kuće snosi prijavitelj, znači taj trošak ne sufinancira Fond.

ŠTO FOND SUFINANCIRA

Troškovi nabave i ugradnje

Sufinanciraju se troškovi nabave i ugradnje materijala/sustava/opreme nastali nakon objave poziva, što se dokazuje datumom izdavanja računa, a odnose se na sljedeće mjere: povećanje toplinske zaštite svih elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora; energetska obnova vanjskog zida, stropa, poda, krova (sva potrebna oprema i radovi vezani uz povećanje toplinske zaštite, uključujući npr. hidroizolaciju i pokrov krova); zamjena postojeće stolarije ovojnice grijanog prostora novom; ili cjelovita energetska obnova, koja podrazumijeva kombinaciju mjera na vanjskoj ovojnici i ugradnju maksimalno dva sustava za korištenje OIE-a: sustavi sa sunčanim toplinskim pretvaračima; sustavi na drvnu sječku/pelete; dizalice topline zrak-voda, voda-voda ili zemlja-voda; fotonaponski sustavi za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju.

KOJE KUĆE

Energetski razredi D i C

Na poziv se mogu prijaviti samo obiteljske kuće koje su energetskog razreda D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj, odnosno C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj.
Podsjetimo, prema Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju, stambene se zgrade svrstavaju u osam energetskih razreda prema ljestvici od A+ do G, s tim da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred.

KOLIKI IZNOS

Maksimalno do 204.000 kuna

Fond će korisnicima dodjeljivati sredstva donacije za opravdane troškove projekta u maksimalnom iznosu do 204.000 kuna s PDV-om. Stopa sufinanciranja od 60 posto opravdanih troškova primjenjuje se na sve prihvatljive aktivnosti energetske obnove obiteljske kuće.
Aktivnost energetske obnove jest toplinska izolacija vanjske ovojnice za koju se priznaje maksimalan iznos opravdanog troška do 100.000 kuna, s tim da je maksimalni iznos sufinanciranja 60.000 kuna. Pri tome je maksimalno dopuštena cijena za vanjski zid 350 kuna po kvadratu, za ravni i kosi krov te pod 500 kuna po kvadratu, te 140 kuna po kvadratu za izolaciju stropa prema negrijanom tavanu.
Za zamjenu vanjske stolarije maksimalni iznos opravdanog troška je također 100.000 kuna, što znači 60.000 kuna sufinanciranja.
Sufinanciranje toplinskih sustava uvjetovano je kombinacijom s barem jednom mjerom na vanjskoj ovojnici. Pri tome je za sunčani toplinski sustav i kotlove na sječku/pelete maksimalan iznos sufinanciranja 21.750 kuna, za dizalice topline 29.250 kuna te za fotonaponski sustav 54.750 kuna.

ŠTO ZNAČI

'Postojeća obiteljska kuća'

- koja je zakonita;
- koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na dokument koji dokazuje njezinu zakonitost;
- u kojoj je više od 50 posto bruto podne površine namijenjeno za stanovanje i koja zadovoljava jedan od ova dva uvjeta: da ima najviše tri stambene jedinice te da ima građevinsku bruto površinu manju od 600 kvadrata ili jednaku

Izdvojeno

12. srpanj 2020 17:28