StoryEditor
Splituljepšavanje platoa

Raspisan natječaj za radove na Žnjanu: za 850 metara prometnice Banovina će isplatiti skoro tri milijuna kuna

Piše Sandi Vidulić
30. ožujka 2020. - 18:55
Split, 280320. Znjan. Suncano vrijeme i proljetne temperature bili su idealni uvjeti za uzivanje na otvorenom ali po preporuci Stozera Civilne Zastite, gradjani su zadrzavali razmak.Zvonimir Barišin/HANZA MEDIA

Grad Split raspisao je natječaj za javnu nabavu za radove izvanrednog održavanja nogostupa na Šetalištu pape Ivana Pavla II., a procijenjena vrijednost radova za oko 850 metara dužine iznosi s PDV-om skoro 3 milijuna kuna.

Prometnica se rekonsturira prema važećem detaljnom planu uređenja kao prva faza uređenja Žnjanskog platoa. Šetalište se nalazi izvan obuhvata koncesije koju je zatražio Grad, odnosno njegova firma Spalatum DMC.

Na naše pitanje hoće li se radovi izvoditi dok traju mjere zaštite od koronavirusa, voditelj Odsjeka za komunalne poslove Damir Babić, kaže da će natječaj biti gotov za mjesec i pol pa da će se tada vidjeti kakva će biti situacija.

- Ne bude li izvanrednih okolnosti i pravnih problema, radovi bi trebali biti gotovi do polovine srpnja. Plaža će u tom slučaju biti u funkciji građana, bit će dostupna, radovi će se izvoditi samo u dijelu nogostupa, što će ići kroz privremenu regulaciju prometa, lokacija je udaljena od plaže pa prašina neće smetati - kaže Babić.

Stihijski razvoj

Šetalište je nastalo za potrebe posjeta pape Ivana Pavla II. Splitu, u vrijeme kad Žnjanski plato nije bio planski definiran kao danas, a niti područje Žnjana. Plato se otada stihijski "razvijao" s bespravnom gradnjom, a okolni se prostor preizgrađivao sa zgradama. U tom kaosu ova prometnica je postala "kičma" koja je vezivala jedan naopaki sustav koji je ubrzano izgrađen.

Novi projekt koji je izradio biro "Trivium", predviđa da se u skladu s DPU-om i provedenim natječajem, ostvare preduvjeti za komunalno opremanje Žnjanskog platoa.

Ovaj zahvat će utjecati na način na koji se danas koristi ulični parking, njegov kapacitet će se dosta smanjiti u ime urednosti Šetališta.

- Postojeća ulična parkirališta s okomitim parkiranjem ukidaju se, a umjesto njih prema DPU izvode se garaže i parkirališta velikog kapaciteta na prostoru Žnjanskog platoa, izvan zahvata prometnice - stoji u projektu "Triviuma".

Projekt predviđa da se s južne strane Šetališta izvedu pješačka staza, biciklistička staza i zeleni pojas. A sa sjeverne strane dolazi novi nogostup.

- Uz južni rub kolnika ukida se ulično parkiralište i umjesto njega izvodi pješačka staza širine 2.00 m i biciklistička staza širine 2.00 m, koje se vode paralelno u ukupnoj širini zastora od 4.00 m. Između ceste i pješačko-biciklističke staze izvodi se pojas zaštitnog zelenila širine 1.50 m - navodi se u projektu.

Sječa stabala

Također, ukida se okomito parkiranje i sa sjeverne strane kolnika, jer se "uz sjeverni rub kolnika izvodi pješački pločnik širine 2.50 metra". To neće suziti kolnik jer se zadržava postojeća širina kolnika od šest metara.

Dodajmo ovom da će se dio stabala zbog radova na južnoj strani Šetališta ukloniti, no Babić tvrdi da je supstitucija zelenila obavezna pa da broj stabala u konačnici neće biti manji.

Na tri lokacije je predviđeno ulično parkiralište s kosim parkiranjem. Ukupno se radi o 48 parkirališnih mjesta, od toga će 16 mjesta biti rezervirano za invalide. Predviđena su i dva autobusna ugibališta.

Projektom je predviđeno da na raskrižju s Velebitskom bude rotor. No, on se neće izvesti u ovoj fazi.

- Dio rotora se preklapa s garažom koja se treba izvesti. Odnosno, dio površine rotora se nalazi na ploči ukopne garaže. Prvo treba napraviti garažu, a na nju onda dolazi dio rotora - objašnjava Babić.

Kolnik će se popravljati samo na nekim mjestima gdje je oštećen, a njegova temeljitija obnova će se dogoditi za godinu i pol dana kroz projekt aglomeracije, kada ViK bude postavljao kanalizacijske cijevi širokog profila zbog čega će se raskopati cesta.

Parking na Duilovu


Prema slici na Googleu, uz šetnicu se može parkirati oko 2,5 puta više auta nego li će se moći nakon njezina uređivanja. Auti se neće moći odmah prebaciti u podzemnu garažu, jer je pitanje kad će se ona izgraditi. Grad prvo treba dobiti koncesiju za Žnjanski plato. Podzemna garaža je predviđena u drugoj fazi realizacije projekta.

U prvoj fazi bi se gradio lungomare i kafići pored njega. Gradonačelnik nije znao novinarima odgovoriti kad će sve biti gotovo prema projektu uređivanja platoa. Uzmemo li da se neće moći parkirati na samom Žnjanskom platou, gdje će biti hortikultura i drugi sadržaji, može se dogoditi da će određeno vrijeme kao parking služiti neuređeni plato koji se nalazi prema Duilovu.

#ŽNJAN#SPLIT

Izdvojeno

26. svibanj 2020 04:35