StoryEditor
SplitSVEUČILIŠTE U SPLITU

Pravni fakultet dodijelio nagradu za izvrsnost u znanstvenoistraživačkom radu profesoru Jozi Čizmiću

Piše Universitas
7. kolovoza 2020. - 12:06
Universitas dodjela priznanja prof. Čizmić PRAVST

Na sjednici Fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu svečano su uručene nagrade za izvrsnost nastavnika u znanstvenoistraživačkom radu za akademsku godinu 2018./19. koje se dodjeljuju u postupku i po uvjetima propisanim fakultetskim Pravilnikom o nagradi za izvrsnost nastavnika u znanstvenoistraživačkom radu u polju pravo.

Prof. Jozo Čizmić, redoviti profesor u trajnom zvanju i savjetnik za pravna pitanja rektora Sveučilišta u Splitu, zaslužio je Nagradu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu za izvrsnost nastavnika u znanstvenoistraživačkom radu, a sve s obzirom na broj objavljenih radova (znanstvenih članaka i knjiga), na izlaganja na domaćim i međunarodnim skupovima, odobrene znanstvenoistraživačke projekte ili suradnju u realizaciji znanstvenoistraživačkih projekata, predsjedanje organizacijskim odborima ili voditeljstvo međunarodnih znanstvenih skupova, uredništvo zbornika radova sa znanstvenih savjetovanja te recenziranje znanstvenih projekata.

Istom prigodom prof. Čizmiću uručila se i Nagrada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu za znanstvenu produktivnost, a po kriterijima broja objavljenih znanstvenih radova objavljenih u znanstvenim časopisima indeksiranim u relevantnim međunarodnim bazama, te uzimajući u obzir broj objavljenih knjiga kod izdavača koji su indeksirani u relevantnim bazama ili kod međunarodno uglednog znanstvenog izdavača.

Nagrade je uručio prof. dr. sc. Mirko Klarić, dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu.
Valja napomenuti da je prof. Čizmiću, na temelju Odluke Senata Sveučilišta u Splitu od 19. 12. 2019. godine prethodno dodijeljena i Nagrada za znanost Sveučilišta u Splitu - društvene znanosti.
 

Izdvojeno

11. kolovoz 2020 12:14