StoryEditor
ŽupanijaZelena energija

Na klupe primoštenskih vijećnika stiglo zanimljivo pismo namjere: Domaći investitor bi gradio solarne elektrane

Piše Vedrana Stočić
13. lipnja 2021. - 11:18
Lokacija na kojoj bi investitor Luka Ćurko gradio solarne elektraneVedrana Stočić

Na prvoj radnoj sjednici, novi saziv primoštenskog Općinskog vijeća odlučio je po treći put izmijeniti Urbanistički plan uređenja šireg područja naselja Primošten. Obuhvat UPU je u granicama određenim generalnim planom, točnije Prostornim planom uređenja, međutim kako stoji u odluci neke segmente važećeg UPU potrebno je revidirati kako bi se optimalno koristio prostor.

Cilj trećih izmjena UPU šireg naselja Primošten je  analiza i revalorizacija postojećih prostornih rješenja, usklađivanje s važećim zakonskim aktima, te definiranje prostornih uvjeta za rekonstrukciju izgrađenih građevina i gradnju novih. Plan treba biti izrađen  u roku od trideset dana od primanja zahtjeva, javna rasprava trajat će također 30 dana, mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se dati do konca javnog uvida, a izviješće o javnoj raspravi bit će objavljeno 15 dana nakon roka za davanje pisanih mišljenja.    

Općinsko vijeće načelno je prihvatilo joj jedan zanimljivi prostorni zahvat, to je pismo namjere Luke Ćurka koji bi na području Općine Primošten gradio solare. Sunčana elektrana imala bi snagu 3MW (4-5Ha) , a osnova za  razvoj projekta je odabir lokacije i veliki broj sunčanih sati. Potencijalni investitor odabrao je lokaciju Prodolje udaljenu 100 metra od ceste, 500 metara od naselja, izvan je ZOP-a i vrijednog poljoprivrednog zemljišta i zaštićenih šuma. Lokacija  zadovoljava i uvjete trenutno važećeg PPU Županije Šibensko-kninske. U pismu namjere investitor se poziva na svoju vezanost za Primošten i traži da se ta zona uvrsti u prostorni plan Općine Primošten.

Na vijeću je istaknutu da Općina Primošten podupire obnovljivu i zelenu energiju, ta tema regulirana je i važećem prostornom regulativom. Moguća lokacija koju predlaže investitor elektrane regulirat će se kroz buduće izmjene prostorno-plansku dokumentaciju i usklađivanje s Županijskim planom, a predložena lokacija im je prihvatljiva. Vijeće smatra da će  prihvatljivost lokacije potvrditi i studija utjecaja na okoliš.

27. srpanj 2021 11:33