Dr. Ivica Vlatković: Kad sam se u rujnu smrznuo na Vidovoj gori, shvatio sam zašto masline na Braču tako dobro rađaju!

Dr. Ivica Vlatković: Kad sam se u rujnu smrznuo na Vidovoj gori, shvatio sam zašto masline na Braču tako dobro rađaju!

Kad sam se 2016. popeo na Vidovu goru otoka Brača, shvatio sam da je ona jedan od razloga dobre rodnosti oblica u brojnim tamošnjim maslinicima. Smrzavao sam se na Vidovoj gori u rujnu!

Specifična rezidba oblica na otoku Braču na „pijat“ ili „brački štih“ je još jedan od mogućih razloga da ima ulja s oblice. Bračani su oblicu godinama navikli „ka tovara na batine“ specifičnoj rezidbi i na kraju imaju rodnost oblice, ali i ostalih sorti podno „hladnjaka“ koji se zove Vidova gora.

Naslovnica Maslinarstvo

Anketa

Prijavljujete li svoje maslinovo ulje na natjecanja?

Pošalji Rezultati