StoryEditorOCM

BOLESTI VINOVE LOZENa vrijeme zaštitite vinograde od crne pjegavosti!

Piše I. Č.
25. travnja 2022. - 08:30

Posljednjih godina bolest vinove loze Phomopsis viticola, poznata kao crna pjegavost, sve je prisutnija u vinogradima na čitavom području Hrvatske. Ova se bolest jače proširila u nekim krajevima, posebno zbog pojačane gnojidbe dušičnim gnojivima, ali i zbog smanjene i nepravilne zaštite. Crna pjegavost je vrlo značajna i učestala bolest vinove loze koja u pojedinim godinama može uzrokovati 30 %-tne gubitke uroda.

Početak vegetacije najbolje je vrijeme za praćenje zaraze i zaštitu od crne pjegavosti. Uzročnik bolesti napada sve zelene dijelove loze - mladice, izboje, vitice, listove, peteljke listova, grozdove i bobice.

Glavni simptomi prije kretanja vegetacije su lucnjevi svijetlo-sive boje sa puno crnih točkica koje vire iz kore, a u proljeće pupovi takvih lucnjeva ne tjeraju ili tjeraju samo djelomično.

Jači napad na čokotu dovodi u pitanje pravilnu rezidbu jer za lucnjeve i reznike nema dovoljno zdravog "drva" ili ga uopće nema. Osim toga ne istjeraju pupovi pri dnu lucnja ili reznika pa ni za slijedeću godinu nema "drva" za pravilnu rezidbu.

Na trsovima koji su zaraženi crnom pjegavosti vidljivi su problemi u rastu i razvoju mladica, a grozdovi ostaju manji. Sadržaj šećera također je smanjen.

Suzbijanje ove bolesti dugotrajno je i vinogradari trebaju svake godine posvetiti više pozornosti zaštiti i praćenju zaraze u početku vegetacije.

Kemijska zaštita temelji se na prskanju kontaktnim sredstvima, no važno je napomenuti da se crna pjegavost najčešće širi u ranim fazama razvoja loze, kada se još ne provodi zaštita od plamenjače. Zbog toga prije kretanja vegetacije treba provoditi plavo prskanje bakrenim preparatima.

Zaštita od crne pjegavosti

Nakon završenog zimskog tretiranja, potrebno je napraviti zaštitu preparatima koje možemo koristiti u kretanju vegetacije.

Prvo tretiranje potrebno je provesti čim izboji dostignu 1-3 cm dužine, a drugo deset do četrnaest dana poslije, ovisno o oborinama. Pri prskanju je važno da tekućina prodre što dublje u unutrašnjost čokota, gdje se na prošlogodišnjoj rozgvi nalaze plodišta (piknide) i spore (konidije). Isto tako važno je prilikom rezidbe paziti da se ostave samo potpuno zdravi lucnjevi i reznice tj., oni koji pokazuju zdravu, normalnu boju kore. Izboje koji imaju promijenjenu boju kore treba odrezati i spaliti. Staru koru (liko) na staroj rozgvi ili panju treba skinuti, jer se gljiva i u njoj zadržava. Zaraženu rozgvu iznijeti iz vinograda i zapaliti.

image
Ivana Nobilo/Cropix

U fazi pojave listića do razvoja listića vinove loze, za suzbijanje crne pjegavosti i plamenjače mogu se koristiti jedan od sljedećih preparata:

POLYRAM DF u koncentraciji 0,2% (200 g na 100 l vode) ili DELAN PRO u količini 3,0 l/ha (300 g na 100 l vode za 1000m2) ili

FOLPAN 80 WDG 0,15-0,2 % (150-200g na 100 l vode).

Navedenim pripravcima preporučamo dodati pripravak CHROMOSUL 80 u koncentraciji 1% (100 g na 10 l vode) za suzbijanje pepelnice te akaricid za suzbijanje prezimjelih oblika grinja.

Kako bi osigurali kvalitetnu zaštitu od bolesti i štetnika i u narednoj fenofazi tj. fazi pojave grozdića, potrebno je primijeniti kombinacije sljedećih fungicida:

POLYRAM DF (0,2%) ili DELAN PRO (3,0 l/ha) ili FOLPAN 80 WDG (0,15-0,2%) (plamenjača) + CHROMOSUL 80 (0,1-0,2%) ili SUGOBY (0,015%) ili SERCADIS (0,15 l/ha) (pepelnica) ILI CABRIO TOP (0,2%) (plamenjača i pepelnica).

U intenzivnom i suvremenom uzgoju vinove loze važno mjesto zauzima borba protiv korova. U tu svrhu preporučamo primjenu herbicida HERKULES.

HERKULES je jedan od najkvalitetnijih, najstarijih i najprodavanijih sistemičnih neselektivnih herbicida – arboricida na bazi glifosata. Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova (troskot, pirika…), zeljastih te drvenastih korova s dubokim korijenom. Biljke ga brzo upijaju preko lista i ostalih zelenih dijelova te ga sokovima prenose u korijen i rizome. U prvih 48 sati nakon tretiranja biljka korova usvaja najveći dio sredstva. U vrijeme primjene korovi moraju biti dobro razvijeni, imati veliku lisnu masu, odnosno da su visine 15 do 30 cm, kako bi se omogućilo maksimalno upijanje sredstva.

Prije same aplikacije herbicida potrebno je odstraniti sve mladice koje izbijaju iz panja, a tretiranje treba obaviti po lijepom i mirnom vremenu bez vjetra, kako ne bi došlo do zanošenja sredstva.

"Upotrebljavajte sredstva za zaštitu bilja sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu."

Ante Grubišić, dipl.ing.agr.

mob. 098/335 702, besplatni telefon 0800467467

www.chromos-agro.hr

21. ožujak 2023 05:14