StoryEditor
VinogradarstvoVinogradari, ne zaboravite!

Uspješnost borbe protiv peronospore, pepelnice i sive plijesni ovisi i o razmacima između dva tretmana

Piše M. R, PSS
5. lipnja 2017. - 19:16

Vinova loza je završila sa cvatnjom u obalnom dijelu županije dok je u zaleđu županije ovisno o sortimentu i položaju još u cvatnji.

Učestali lokalni pljuskovi, toplo i sparno vrijeme uz jutarnje rose pogoduju razvoju uzročnika peronospore (Plasmopara viticola), pepelnice (Erysiphe necator) i sive plijesni (Botrytis cinerea).  

Zaštitu vinove loze potrebno je nastaviti korištenjem sistemičnih pripravaka kako bi se spriječila pojava i razvoj navedenih bolesti. 

Uspješnost provedene zaštite ovisi i o razmacima između dva tretmana koji ne bi trebali biti veći od 10-12 dana. 

Protiv pojave peronospore može se koristiti jedan od pripravaka: Equation pro, Mikal premium F, Ridomil gold Combi 45 WG, Fantic F/M, Acrobat MZ, Antracol combi WP 76, Pergado .

Protiv pojave pepelnice (Erysiphe necator) preporuča se koristiti jedan od pripravaka: Luna Experience, Domark 40 ME, Vivando, Topas 100 EC, Falcon EC 460, Talendo, Nativo, Postalon 90SC, Stroby EG, Collis.

Mogu se koristiti i kombinirani pripravci (peronospora – pepelnica): Cabrio Top, Quadris, Universalis. Kod njihove primjene treba voditi računa da se istim pripavkom nasad zaštiti dva puta u razmaku od 10 dana; ili Forum Star za suzbijanje peronospore i sive plijesni uz dodatak  jednog od pripravaka za pepelnicu.

U vinogradima gdje se često javlja siva plijesan uz pripravke protiv peronospore i pepelnice preporuča se dodati i jedan od pripravaka protiv sive plijesni: Cantus, Pyrus 400 EC, Teldor SC 500, Switch 62,5 WG, Luna privilege.

Kod primjene pripravaka sistemičnog djelovanja treba paziti da se isti pripravak u vegetaciji koristi najviše 2-3 puta.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja nakon tretiranja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Gordana Kožarić-Silov, dipl. inž. agr.
PSS, Šibensko-kninska županija

Obavijest vinogradarima Primorsko-goranske županije

Ovisno o zadnje izvršenoj zaštiti, a prije najavljenih oborina, ponoviti preventivnu zaštitu vinograda protiv plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), i pepelnice vinove loze (Erysiphe necator).

Za preventivnu zaštitu od plamenjače preporučamo primijeniti jedan od pripravaka  na osnovi folpeta i fosetila-Al (trgovačkog naziva MIKALFLASH, MIKAL PREMIUM), kao i drugih kombiniranih sistemičnih pripravaka s folpetom zbog postranog djelovanja na botritis, trgovačkih naziva FORUM STAR, RIDOMIL GOLD COMBI 45 WG, PROFILER, GALBEN F ili FANTIC F.

Protiv pepelnice preporučamo primijeniti pripravke na osnovi krezoksim metila i boskalida (trgovačkog naziva COLLIS SC), krezoksim-metila (trgovačkog naziva STROBY DF), difenkonazola i ciflufenamida(trgovačkog naziva DYNALI EC), fluopirama i tebukonazola (trgovačkog naziva LUNA EXPERIENCE SC) ili na osnovi metrafenona (trgovačkog naziva VIVANDO).

Karmen Karlić, dipl. inž. agr.
PSS, Primorsko-goranska županija

Obavijest vinogradarima Zadarske županije

Upozoravamo vinogradare, kako nestabilni vremenski uvjeti s povremenim oborinama pogoduju pojavi i širenju uzročnika bolesti vinove loze plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator).

Valja spomenuti, kako je kroz naredno vrijeme, sve do kraja mjeseca velika opasnost od luga (pepelnice). Zbog toga treba rabiti sistemične pripravke.

Protiv bolesti peronospore (plamenjače) može se rabiti jedan od pripravaka: Mikal Flash, Mikal Premium F, Alfil Duplo, Fylal Double, Momentum trio, Curzate F, Acrobat MZ, Melody Duo,  Antracol Combi WP 76, Ridomil Gold Combi 45, Mildicut SC, Profilux, Nautile DG, Galben M/F, Pergado  F/MZ, Orvego.

Protiv luga (pepelnice) također jedan od pripravaka: Crystal, Dynali, Nativo WG, Luna experience, Postalon 90 SC, Vivando, Stroby DF, Falcon EC 460, Systhane 24 E.

Ivan Šimičević, dipl. ing. agr.
PSS, Zadarska županija

#VINOVA LOZA#PEPELNICA#PERONOSPORA

Izdvojeno