StoryEditor
Vinogradarstvonestabilno vrijeme

Pljuskovi, temperature i vlaga pogoduju razvoju peronospore i pepelnice

Piše M. R., PSS
26. svibnja 2017. - 15:02

Šibensko-kninska županija:

Cvatnja vinove loze započela je u obalnom dijelu županije na južnim položajima i na ranijim sortama. U ostalom dijelu županije vinova loza je u fazi intenzivnog rasta te se u velikom djelu vinograda ubrzo očekuje cvatnja.

Nestabilno vrijeme praćeno lokalnim pljuskovima, temperature i relativna vlaga zraka zabilježeni ovog tjedna pogoduju razviju uzročnika bolesti peronospore (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator).

U vinogradima gdje je od posljednje zaštite prošlo 10 i više dana preporuča se nastaviti sa zaštitom korištenjem pripravaka sistemičnog djelovanja.

Radi sprečavanja pojave peronospore (Plasmopara viticola) preporuča se izvršiti zaštitu jednim od sistemičnih pripravaka: Acrobat MZ WG, Alfil Duplo, Antracol combi WP 76, Curzate F, Fantic M, Forum Star, Mikal premium F, Orvego, Pergado F/MZ, Ridomil gold Combi 45 WG i drugi.

Za preventivnu zaštitu protiv uzročnika pepelnice (Uncinula necator) može se koristiti jedan od sistemičnih pripravaka: Domark 40 ME, Falcon EC 460, Folicur 250 EW, Nativo WG, Postalon 90SC, Systhane 24 E, Topas 100 EC, Vivando i drugi.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!
Korisnici sredstava za zaštitu bilja nakon tretiranja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Gordana Kožarić-Silov, dipl. inž. agr.
PSS, Šibensko-kninska županija

Dubrovačko-neretvanska županija:

Od zadnje preporuke za zaštitu vinove loze prošlo je 12 dana. Zbog nestabilnih vremenskih uvjeta potrebno je nastaviti sa zaštitom vinograda od uzročnika plamenjače (Plasmophara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator ) jednim od pripravaka sistemičnog djelovanja.

Za zaštitu od plamenjače moguće je koristiti jedan od pripravaka: Za zaštitu preporučujemo jednim od pripravaka sistemičnog djelovanja : Mikal Flash, Mikal Premium F, Alfil Duplo, Fylal Double, Momentum trio, Curzate F, Acrobat MZ, Melody Duo,  Antracol Combi WP 76, Ridomil Gold Combi 45, Mildicut SC, Profilux, Nautile DG, Galben M/F, Pergado  F/MZ, Orvego.

Za zaštitu od pepelnice moguće je koristiti jedan od pripravaka: Crystal, Dynali, Nativo WG, Luna experience, Postalon 90 SC, Vivando, Stroby DF Falcon EC 460, Systhane 24 E.

Kod primjene preporučenih sredstava za zaštitu bilja slijedite upute na etiketi sredstva za zaštitu bilja. Upozoravamo na obvezu popunjavanja evidencije primijenjenih sredstava za zaštitu bilja, kao i na pravilno zbrinjavanje prazne ambalaže nakon uporabe

Ivana Tomac Talajić, dipl. ing. agr.
PSS, Dubrovačko-neretvanska županija

 

#PEPELNICA#PERONOSPORA

Izdvojeno