StoryEditor
NovostiPODMJERa 6.1

Uskoro natječaj: mladim poljoprivrednicima stiže vjetar u leđa

Piše PSD.
23. rujna 2015. - 10:34
berba_maslina_masvin15-1410

Pred nama je prvi jesenski natječaj, onaj namijenjen ulaganjima za mlade poljoprivrednike. Upravo o toj mjeri, točnije podmjeri 6.1 biti će više riječi u današnjem tekstu.

Prema planu raspisivanja natječaja, objavljenom u travnju ove godine, krajem rujna nas očekuje raspisivanje prvog natječaja za provedbu podmjere 6.1 – Potpora mladim poljoprivrednicima.

Prije svega, potrebno je definirati pojam mladog poljoprivrednika, koji je u skladu s odredbama Pravilnika o provedbi podmjere, osoba koja na dan podnošenja Zahtjeva za potporu ima između 18 i 40 godina, posjeduje odgovarajuća stručna znanja i vještine te je po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljena kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva.

Točnije, nositelj poljoprivrednog gospodarstva je mogao postati u razdoblju koje nije duže od 18 mjeseci, računajući od dana podnošenja zahtjeva za potporu.

Dakle, prihvatljivi su korisnici oni koji već jesu nositelji PG, ali i oni koji postaju nositelji u novoosnovanom poljoprivrednom gospodarstvu, kao i oni koji preuzimaju poljoprivredno gospodarstvo.

Kada govorimo o posjedovanju odgovarajućih znanja i vještina vezanih uz poljoprivrednu proizvodnju, korisnik mora imati neku od sljedećih kategorija naobrazbe:

– diplomski ili preddiplomski studij iz agronomskog ili veterinarskog smjera,
– završenu srednju školu iz područja poljoprivrede i veterine,
– radno iskustvo iz poljoprivrede ili veterine u trajanju od najmanje 2 godine i dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju.

Ukoliko pak ne udovoljava ni jednom od spomenutih kriterija, mora ih ispuniti najkasnije u roku od 36 mjeseci od dana donošenja Odluke o dodjeli potpore.

Svi korisnici koji neće udovoljiti spomenutom kriteriju, moći će pohađati besplatnu edukaciju koju će u sklopu mjere 1 provoditi odabrana učilišta, a završetkom edukacije smatrat će se da je korisnik udovoljio traženom kriteriju. Naravno, svakom će korisniku biti ostavljena mogućnost i da o svom trošku završi neki od oblika edukacije.

Samo za one kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost

Ono što ovu mjeru razlikuje od ostalih, sličnih podmjera mjere 6, jest činjenica kako korisnik ove podmjere mora biti obveznik plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivrede. U takvom statusu mora ostati najmanje 5 godina od datuma konačne isplate ugovorene potpore.

Drugim riječima, u ovoj podmjeri nije prihvatljiv korisnik koji je primjerice u radnom odnosu kod drugog poslodavca, a poljoprivreda mu je dopunska djelatnost.

Važan preduvjet mogućnosti prijave jest i trenutna ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva (EVPG) koja mora biti u rasponu od 8.000 EUR-a do 49.999 EUR-a. Vrijedni podsjetiti kako EVPG-a ne predstavlja stvarni, novčani tijek koji jedno poljoprivredno gospodarstvo ostvari tijekom jedne godine, već se radi o ukupnoj vrijednosti svih proizvodnih resursa (zemljišta, nasada, stoke).

Ova vrijednost izračunava se uz pomoć FADN kalkulatora, a točan izračun vrše kolege iz Savjetodavne službe, koji ujedno izdaju i potvrde o ekonomskoj veličini, dokument bez kojeg nema mogućnosti prijave.

Na što se mogu utrošiti sredstva?

Sredstva dobivena po ovoj mjeri mogu se iskoristiti za neke od sljedećih aktivnosti:

a) kupnju domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,
b) kupnju, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade,
c) kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta,
d) kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,
e) podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,
f) uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,
g) građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
h) stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda,
i) operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Na koliko novca može računati mladi poljoprivrednik?

Ova podmjera definira točan iznos na koji svaki prijavitelj koji zadovolji Pravilnikom propisane kriterije ima pravo. Radi se o fiksnom iznosu od 50.000 EUR-a, uz uvjet da su i aktivnosti u Poslovnom planu određene najmanje u tom iznosu.

Isplata se vrši u 3 obroka pri čemu se 30% isplaćuje kao predujam i to odmah po donošenju Odluke o dodjeli sredstva.

Drugi obrok, u visini 50% vrijednosti ugovorene potpore nakon tri mjeseca, a ne kasnije od dvanaest mjeseci nakon isplate prve rate uz dokaz da su aktivnosti iz poslovnog plana započete. Konačno, treći obrok u visini 20% ugovorene potpore isplaćuje se nakon provedbe svih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.

Važno je naglasiti kako se potpora po ovoj podmjeri može dodijeliti samo jednom u programskom razdoblju, no 50.000 EUR-a, složit će se mnogi, predstavlja dobar vjetar u leđa mladom poljoprivredniku.da će prijava projekata ići elektroničkim putem.

Dobar dio potrebne dokumentacije će Agencija za plaćanja direktno povlačiti iz baza drugih institucija, a dio dokumentacije će službeno tražiti od institucija, čime će se postupak prikupljanja dokumentacije znatno ubrzati. Velika je novost i kako će obrada prijava osim u centralnom uredu u Zagrebu, ići i preko regionalnih ureda u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku i Bjelovaru.

Ovim smo tekstom dali samo osnovni pregled mjera i podmjera za koje će natječaji biti raspisivani u nadolazećim mjesecima. U sljedećim brojevima "Masline” moći ćete pročitati i detaljnije informacije o svakoj pojedinoj mjeri.

Gdje se informirati

Svi detalji o provedbi ove podmjere objavljeni su u Pravilniku objavljenom u Narodnim novinama broj 42/2015, a sam natječaj će osim u Narodnim novinama biti objavljen i na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

PIŠE: Marin Kukoč, dipl. ing.
Foto: Ilustracija CROPIX

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
15. lipanj 2021 11:38