StoryEditorOCM

NATJEČAJI STRATEŠKOG PLANA ZPP-aPotpore ruralnom razvoju u 2023. godini

Piše dr.sc. Marin Kukoč, dipl.ing.agr.
30. ožujka 2023. - 15:59

U prvom tromjesečju 2023. trebali bismo dočekati raspisivanje, još za lani najavljenog, natječaja za tip operacije 4.4.1. - Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša

Ministarstvo poljoprivrede je u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavilo Indikativni plan raspisivanja natječaja za 2023. godinu, koji u sebi uključuje natječaje za neke intervencije iz novog Strateškog plana ZPP-a 2023. – 2027., ali i zaostali natječaj iz prošlog Programa ruralnog razvoja RH.

Tako bismo u prvom tromjesečju 2023. trebali dočekati raspisivanje, još za lani najavljenog, natječaja za tip operacije 4.4.1. – Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša, čiji su prihvatljivi korisnici poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika, javne ustanove i tijela (osim jedinica lokalne i područne/regionalne samouprave), javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode i udruge koje se bave zaštitom i zaštitom i očuvanjem materijalnih kulturnih dobara, zaštite okoliša i prirode.

U ovom će tipu operacije, prema tekstu natječaja objavljenom u e-savjetovanju, potpore biti moguće ostvariti za sljedeća ulaganja:

– kupnju električnog pastira s pripadajućom opremom u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i na otocima,

– kupnju autohtonog pastirskog psa (tornjaka) u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka,

– izgradnju novih (jednostavnih) nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri,

– kupnju zemljišta u svrhu realizacije projekta, najviše do 10% vrijednosti projekta.

Potpora za ova ulaganja iznosi 100% prihvatljivih troškova, u okviru maksimalno prihvatljivih iznosa za svaku pojedinu aktivnost, koji će biti propisani natječajem.

Iako ovaj tip operacije omogućuje i ulaganja u građenje terasastih parcela, građenje (vanjskih) suhozida, sadnju živica, uklanjanje invazivnih stranih vrsta s poljoprivrednog zemljišta na jednokratnoj osnovi, obnovu staništa važnih za očuvanje bioraznolikosti na poljoprivrednom zemljištu koje nije održavano sukladno dobroj poljoprivrednoj praksi s obzirom na vrstu uporabe, te ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke, ovoga se puta prijave za ova ulaganja neće moći podnijeti. No kao Intervencija SP ZPP-a ulaganja su moguća i dalje, pa ostaje za vidjeti kada će natječaj za ova ulaganja opet biti raspisan.

Natječaji Strateškog plana ZPP-a

Iz Strateškog plana ZPP-a u ovoj je godini, među ostalima, planirano raspisivanje natječaja za Intervenciju 73.10 – Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju (bivša podmjera 4.1. PRR).

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe (isključujući obveznike javne nabave) upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije. Fizičke i pravne osobe (osim zadruga i proizvođačkih organizacija) moraju dokazati ekonomsku veličinu od najmanje 10.000 eura ako ulažu u sektor voća, povrća i cvijeća, odnosno najmanje 15.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima.

image
Duje Klarić/CROPIX

Vidljivo je kako su donji pragovi EVPG-a za pristup mjeri uvećani u odnosu na one koji su vrijedili u PRR-u. Ovaj će se natječaj odnositi na sve sektore primarne poljoprivredne proizvodnje, a prihvatljiva će biti ulaganja u, na primjer, podizanje trajnih nasada, izgradnju staklenika/plastenika, izgradnju objekata za držanje stoke, nabavu poljoprivredne mehanizacije i dr.

U ovoj godini nas očekuje i novi natječaj za mala poljoprivredna gospodarstva u kojem su prihvatljivi korisnici fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 3000 eura SO do 10.000 eura SO ako ulažu u sektor voća, povrća i cvijeća, odnosno do 15.000 eura SO za ulaganja u ostalim sektorima. I ovdje je, dakle, došlo do povećanja raspona EVPG potrebne za pristup mjeri, ali i do povećanja iznosa i intenziteta potpore. Dok je ona ranije bila fiksna i iznosila je 15.000 eura, ona je sada u rasponu od 5000 do 30.000 eura. Stopa sufinanciranja više nije 100%, već 85%. Ovaj je natječaj planiran za IV. kvartal 2023.

U istom kvartalu očekuje nas i raspisivanje natječaja za intervenciju 73.14 – Razvoj poslovanja u ruralnim područjima (ex. 6.4 PRR), gdje su prihvatljivi korisnici fizičke i pravne osobe, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 6000 eura SO, upisane u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, koje već imaju registriranu nepoljoprivrednu djelatnost. Prihvatljivi korisnici moraju biti u rangu mikro, malih i srednjih subjekata gospodarstva. Ovaj se natječaj, dakle, odnosi na, primjerice sve one koji su ranije iz podmjere 6.2 PRR izgradili objekte ruralnog turizma, a sada bi htjeli povećati kapacitete ili uvesti neki novi sadržaj u svoju ponudu.

U ovoj se godini očekuju i natječaji za osiguranje poljoprivredne proizvodnje (76.01), Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete (77.01), Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu (77.02), Potpora za uspostavu i rad proizvođačkih organizacija (77.05), različite šumarske intervencije, ali i ona koja se aktivira u slučaju proglašenja elementarne nepogode – Obnova poljoprivrednog potencijala (73.02). Očekuje nas i mjera namijenjena LAG-ovima, te prvi put ona namijenjena privatnim savjetodavnim službama/privatnim savjetnicima.

Ovo je prva godina provedbe novog Strateškog plana ZPP-a, godina uhodavanja, pa ne treba ni zamjeriti na relativno malom broju planiranih natječaja.

Mjera za LAG-ove

Očekuje nas i mjera namijenjena LAG-ovima, te prvi put ona namijenjena privatnim savjetodavnim službama, odnosno privatnim savjetnicima

Mjera za LAG-ove

Očekuje nas i mjera namijenjena LAG-ovima, te prvi put ona namijenjena privatnim savjetodavnim službama, odnosno privatnim savjetnicima

30. svibanj 2023 05:04