StoryEditorOCM

opasan ŠTETNIKOvo je sedam preduvjeta za razvoj i širenje paunova oka. Kako se obraniti od gljivice koja nanosi sve veće štete u maslinicima?

Piše Mr. sc. Stanislav Štambuk
24. veljače 2022. - 07:48

Posljednjih godina bolest paunovo oko, čiji je uzročnik gljivica Spilocaea oleagina, sve se više širi i nanosi sve veće štete u maslinicima kod nas, a posebno na otocima. Takvom stanju pridonijele su klimatske prilike (temperature i kišna razdoblja), ali i nedostatne mjere zaštite od te opasne bolesti koja tijekom cijele godine obitava u maslinicima.

Uvjeti za razvoj i širenje bolesti paunova oka su izraženi na pojedinim područjima zbog ovih razloga:

• Preobilne gnojidbe dušičnim gnojivima

• Nepogodnih položaja za uzgoj maslina

• Izostanka zaštite od paunova oka

• Gustih nasada maslina

• Blagih zima i ponekad kišovitih ljetnih razdoblja

• Nedovoljnog poznavanja bolesti i mjera zaštita

• Izostajanja rezidbe i zbog toga guste krošnje

image
Zbog paunovog oka masline ostale bez lišća
Maslina

Bolest paunovo oko prisutna je u maslinicima cijele godine, osim u ljetnim mjesecima, kad su temperature više od 28 stupnjeva, i zimi, kad su temperature manje od 8 stupnjeva. Klijanje konidije najbolje je kod temperature od 16 do 21 stupnja. Na nižoj temperaturi, onoj ispod 8 stupnjeva klijanje konidije jako je slabo.

Paunovo oko može uništiti stabla tako da sva stabla ostanu bez lišća, a to kasnije utječe na cvatnju maslina.

Kako se obraniti? Za zaštitu od paunova oka koriste se preparati na osnovi bakra. Prskati treba svake godine krajem veljače i u ožujku te u jesen nakon berbe.

Ako je godina kišna, onda treba prskati već krajem kolovoza, ali onda treba voditi računa o karenci do trenutka berbe. Treba prskati također i u siječnju, ako je zima blaga i vlažna.

28. siječanj 2023 12:32