StoryEditor

NOVa MLADOSTZima je vrijeme za drastičan rez starih maslina: savjetujemo kako ih obnoviti ‘na panj‘, a kako ‘na krošnju‘

Piše Mr. sc. Marijan Tomac
11. siječnja 2022. - 07:53

Značajan broj maslinara već je tijekom studenog, a pogotovo u prosincu krenuo u rezidbu maslina. Zima je vrijeme za obnovu starih i zapuštenih maslina, a ne za rezidbu maslina na rod.

Rezidbu maslina na rod moramo ostaviti za razdoblje od kraja zime do pojave cvata. Rezovi stimuliraju metabolizam i rast, pa time čine tkivo podložno štetama od niskih temperatura.

Nažalost na cjelokupnom našem uzgojnom području ima previše starih i zapuštenih maslina, a kako je pred nama period za njihovu obnovu neće biti na odmet da se prisjetimo kako taj značajan posao u masliniku obaviti.

Obnova na panj

Pomlađivanjem možemo obuhvatiti samo jednu granu, više grana i čitavo stablo. Obnovu radimo odstranjivanjem cijelog nadzemnog dijela zajedno sa deblom (to je obnova na panj) ili smanjivanjem visine krošnje (obnova u krošnju). Moguća je i njihova kombinacija.

Pomlađivanje je osobna procjena, a možemo reći ispit za maslinara. Samo maslinar mora odlučiti koji način i mjeru reza će primijeniti na određeno stablo. Zato prije početka rada valja stablo dobro pogledati sa svih strana, svaku granu posebno, pa tek onda uzeti pilu u ruke i prionuti poslu.

Sljedeće često pitanje je što raditi u masliniku u kojem su masline u dubokoj starosti s rastočenim deblom. Naravno tu treba obaviti obnovu iz panja.

image
Kod obnove iz panja deblo treba što niže otpiliti
Maslina

Kod obnove na panj prvi korak je da se deblo otpili što niže, odnosno pri zemlji.

U godini obnove iz korijena će izbiti veliki broj izbojaka. Što s njima?

U prvoj godini nakon obnove svi izrasli izbojci ostavljaju se kako bi se što prije postigla ravnoteža između podzemnog i nadzemnog dijela.

image
U godini nakon obnove iz panja potrebno je prorijediti mladice
Maslina

U drugoj godini nakon obnove potrebno je prorijediti izbojke tako da se izdvoji 8 do 10 najbolje razvijenih, koji su najpovoljnije smješteni u odnosu na panj. Što to znači? Uvijek biramo izbojke izrasle na osnovnom korijenju udaljene do pola metra od starog panja, a izbjegavamo one izrasle na starom panju.

U trećoj godini nakon obnove ostavljene izbojke prorjeđujemo tako da se izabere 5 do 6 najjačih i najbolje smještenih izbojaka u odnosu na stari panj.

U četvrtoj godini nakon obnove potrebno je napraviti posljednje prorjeđivanje. Izaberemo 3 ili 4 izbojka, zavisno od veličine starog panja. Ostavljeni izbojci tvore novo stablo koje u istoj godini ulazi u produktivnu dob s prinosom od 1,5 kg po stablu. Punu rodnost tako obnovljena stabla postižu u sedmoj ili osmoj godini nakon početka obnove.

Kod obnove na panj je potrebno obaviti nadosadnju drugim sortama i sortama oprašivačima. U novom nasadu gustoća sklopa bi trebala biti 200 do 250 stabala po hektaru, ovisno o edafskim prilikama uzgojnog područja.

Kako bi zahvat obnove bio uspješan potrebno je u razdoblju obnove napraviti i ostale agrotehničke zahvate, posebno navodnjavanje i pojačanu ishranu mineralnim i organskim gnojivima.

image
Nakon odstranjivanja debla panj treba zaštititi voćarskim voskom
Maslina

Obnova u krošnju

Ukoliko nisu baš sve masline za piljenje cijelog nadzemnog dijela možemo li obaviti obnovu krošnje i pojedinih grana? To je slijedeće često pitanje maslinara u poslu obnove maslina.

Obnova krošnje primjenjuje se na stablima koja imaju neoštećeno i zdravo deblo visine do jedan metar. Ta obnova se radi uklanjanjem krošnje do primarnih grana. Pomlađivanje ovakvih stabala obavlja se rezidbom (piljenjem) osnovnih grana na dužini 0,5 – 1 metar, što ovisi o rasporedu sekundarnih grana.

image
Obnova krošnje - treba odstraniti sve što je trulo i nerodno
Maslina

U prvoj godini nakon obnove iz ostataka primarnih grana pojavit će se veoma velik broj izbojaka. Njih je potrebno uvijek prorjeđivati, tako da ostavimo tri do četiri izbojka iz svake osnovne grane.

U drugoj godini nakon obnove potrebno je napraviti prorjeđivanje ostavljenih izbojaka i postići oblikovanje sekundarnih grana kako bismo u trećoj godini mogli oblikovati tercijarne grane koje će nositi plod.

Obnova stabla po ovom modelu traje tri godine, a puna rodnost se postiže u sedmoj godini nakon obnove.

Kako obnoviti promrzle masline


Kod maslina oštećenih zbog niskih temperatura potrebno je utvrditi stupanj oštećenja. Obnovu i rezidbu oštećenih stabala treba započeti s kretanjem vegetacije. Kod rezidbe i obnove maslina oštećenih niskim temperaturama treba ukloniti sve one dijelove koji su oštećeni, a to je vidljivo po smeđem tkivu između kore i drva prilikom rezidbe grana, odnosno po suhim izbojcima i ispucanoj kori. Ovisno o stupnju oštećenja pristupa se obnovi od jače rezidbe do obnove u krošnju, odnosno obnovom na panj.

image
Za tanje grane ručna pila je zakon
Maslina
item - id = 1158120
related id = 0 -> 1152295
related id = 1 -> 1153448
11. siječanj 2022 08:04