StoryEditor

početničke dilemeSavjeti za nove maslinare: kad i kako se boriti s muhom, koliko su efikasne žute ploče i kako odrediti vrijeme berbe

Piše Edi Družetić, agronom
25. srpnja 2022. - 07:47

KAKO ODREDITI PRAVI TRENUTAK ZAŠTITE OD MUHE?

Maslinova je muha prisutna u maslinicima kao odrasli insekt od proljeća do kasne jeseni. Probleme nam stvara zbog toga što se razmnožava isključivo u plodu masline, tj. u njega odlaže jaje iz kojega izađe ličinka (crv), koji intenzivno jede unutrašnjost ploda da bi se mogao razvijati i preobraziti u kukuljicu, iz koje ubrzo izađe kao muha, koja napušta plod.

Ciklus razvoja od jaja do muhe koja ponovo odlaže jaja traje 30-ak dana. Da bi to uspješno obavila, plod treba imati dovoljno „mesa“. U većini godina je to već u drugoj polovini 7. mjeseca. S druge strane, temperature iznad 33oC onemogućuju razvoj ličinki, što uglavnom bude u tom razdoblju.

U praksi najčešće njena pojačana pojava (let) bude ubrzo nakon jače kiše tokom 8. mjeseca. Njega pratimo pomoću ljepljivih mamaca. Ima ih nekoliko, a svi se sastoje od ljepljivih ploča raznih oblika, najčešće žute boje, koja je muhi dodatno atraktivna te nekog mirisa koji je privlači.

Uz ovaj broj Masline dar čitateljima žuta ploča za maslinovu muhu

Najjednostavniji i najjeftiniji mamac je ljepljiva žuta ploča, lagano poprskana sa 20% otopinom Buminala koju objesimo na južnu stranu stabla, na visini od oko 2 m.

Treba ih obići svakih nekoliko dana i kad se primijeti pojačano hvatanje muha (više od 3, a čiji broj svakim danom još raste), valja planirati u idućih 7 dana obaviti prskanje protiv muhe. Ako pri tome koristimo neki sistemični preparat Rogor (Kalinogor, Chromgor …) zaštita će biti uspješna ako je već počelo i odlaganje jaja, tj. vide se i ubodi.

S kontaktnim preparatima treba prskati nekoliko dana ranije, prije početka odlaganja jaja, ali imajući na umu da su piretroidi (Decis) na temperaturama višim od 25oC termolabilni i slabije djeluju.

Ciklus napada se ponavlja za tridesetak dana (sljedeća generacija) pa se ponavlja praćenje.

Naravno, treba razlikovati maslinovu muhu od ostalih muha koje se na ploču nahvataju.

Ako u to nismo sigurni, najbolje je surađivati s nekim maslinarom u blizini ili sa stručnjacima ako je prate na tom području.

MOŽEMO LI POMOĆU ŽUTIH PLOČA SUZBITI NAPAD MUHE?

Žute ljepljive ploče, osim maslinove muhe, privlače i razne druge insekte pa mnogi ostanu na njima zalijepljeni. I mnogi korisni! Istina je da će u slučaju slaboga napada muhe veći broj jedinki biti uhvaćen na ploče, ali jedan dio neće i napravit će izvjesnu štetu. Kod većega napada bit će puno neuhvaćenih muha, a šteta znatna.

image

Na žutim pločama ostanu zalijepljeni i mnogi korisni insekti

Maslina

S druge strane, ploče se brzo napune, pa već nakon tjedan dana postaju nekorisne i treba ih zamijeniti, a da bi bile efikasne potrebno ih je postaviti nekoliko u svaku krošnju. Kada se sve zbroji, taj način ispada skuplji i manje učinkovit od prskanja, a svejedno uništava i korisne insekte.

Uz ovaj broj Masline dar čitateljima žuta ploča za maslinovu muhu

KAKO ODREDITI PRAVI TRENUTAK BERBE?

Izborom momenta berbe određujemo tip i kvalitativne osobine ulja. Netko je rekao da je pravi trenutak berbe kada u plodu ima najviše ulja najbolje kvalitete. To je jedna uopćena želja bez upućivanja na određeni rok berbe. Što je to jedinstvena kvaliteta, kada postoji više tipova ulja?

Pa i na velikim natjecanjima se ocjenjuju u više grupa: svježe zeleno, umjereno skladno, blago i zrelo ulje. Svako može biti kvalitetno u grupi kojoj pripada. Gdje želimo svrstati svoje ulje ovisi o vlastitim preferencijama i mogućnostima prodaje jer vrlo dobro znamo da ćemo onoga iz prve grupe dobiti desetak posto, a zadnjega i duplo više.

Općenito možemo reći da su dvije krajnje grupe pomalo granične i nisu nam cilj, prva jer dobivamo malo ulja koje može biti pretjerano gorko i pomalo „divlje zeleno“, a zrelo ulje je bez svježine i „tupo“.

Zelena ulja su aromatičnija i postojanija jer sadrže svježe arome i više prirodnih antioksidanasa pa nam se nekako nameće želja za dobivanjem ulja onih dviju srednjih grupa i to više ono umjereno skladno.

image

Pravi je trenutak za berbu

Maslina

Svaka sorta ima neke posebnosti u sadržaju gorkih polifenola i izražajnosti aroma, pa se neke mogu brati na početku zriobe, a druge treba ostaviti nešto duže.

Jednostavan pokazatelj zrelosti može nam biti promjena boje kože ploda i odvajanje mesa od koštice, pri čemu za berbu biramo neku od faza od početka promjene boje pa do pred završetak površinske obojanosti kože, pri čemu se meso lako odvaja od koštice.

Kao dio organizacije berbe svakako je važna koordinacija s uljarom, da budu prerađene čim prije nakon berbe.

Uz ovaj broj Masline dar čitateljima žuta ploča za maslinovu muhu

18. kolovoz 2022 16:04