StoryEditor

pitanja čitateljaBorba s maslinovom muhom na ekološki prihvatljiv način: koliko je učinkovit Eko trap?

Piše Edi Družetić, agronom
14. srpnja 2022. - 07:47

Pitanje:

Koliko je korisno sredstvo protiv maslinove muhe Eko trap?

Ivan Kovač, Kaštela

ODGOVOR:

Eko trap je jedan od pokušaja borbe protiv maslinove muhe na ekološki prihvatljiv način tj. korištenjem zatrovanih mamaca, metode poznate kao „Privuci i ubij“ (Attract & kill).

Kretanja u zaštiti bilja u razvijenim zemljama idu prema manjem korištenju pesticida uz mobiliziranje svih pomoćnih sredstava i zahvata.

Konvencionalna zaštita ima sve manje aduta, tj. učestalo se ukida jedan po jedan preparat, a vrlo se malo novih uvodi u upotrebu. Sve više ju se nastoji organizirati na načelima tzv. „integrirane zaštite“ i taj način može imati zadovoljavajuće rezultate uz dobro očuvanje prirode.

Pesticidi su u poljoprivredi nužno zlo, ali bez njihova bi korištenja bili gladni. S druge strane selekcioneri stvaraju nove sorte visoke rodnosti, lijepih obojenih i trajnih plodova, koje su često vrlo osjetljive na bolesti i štetnike, a okus i prehrambena vrijednost najčešće nisu u prvom planu. Sva je sreća da u tom pogledu kod maslina nema puno selekcije niti velikih promjena.

Silom prilika ćemo se naviknuti na nešto drukčiji pristup u zaštiti. Sve će manje biti brzih gotovih rješenja, a sve ćemo više u to ulagati truda i vremena sa manje sigurnim ishodima.

Korištenje eko trapova ne zagađuje prirodu, ali im je učinkovitost diskutabilna, a cijena koštanja višestruko veća od konvencionalne. To je, ustvari, polietilenska vrećica ispunjena amonijevim bikarbonatom, koji je hranidbeni atraktant i privlači oba spola maslinove muhe.

Ta je vrećica presvučena sa posebnim poroznim papirom natopljenim sa piretroidnim insekticidom deltametrinom. Uz vrećicu je još i jedna ampula sa seksualnim atraktantom, feromonom koji privlači mužjake muhe.

Kod postavljanja mamce treba aktivirati tako sa se izbuši po jedna rupa, promjera 1 mm, na polovini svake strane vrećice te jedna ista takva rupa na ampuli sa feromonom. Objese se u krošnji, negdje u sredini, u sjeni i izvan dodira grančica, na svako drugo stablo, a na većim stablima na svako (u prosjeku 200 do 250 /ha).

Prema preporuci bi jedno postavljanje trebalo biti dovoljno po sezoni, ali u praksi treba postaviti nove za svaku generaciju muhe. Deltametrin je prilično labilan na toplini i direktnom suncu, pa mu učinkovitost može biti diskutabilna.

Muha ljeti traži hranu i vodu te, dok je suho vrijeme, dolazi na trapove, ali nakon kiša ju oni puno manje privlače. Nadalje, ako je napad manji, veliki će udio muha doći do trapa, ali kod velikog napada neće niti polovina.

U pravilu se sa njima postiže zaštita od 50 do 60% u odnosu na netretirano. Koristeći ih, trebamo biti spremni na takve rezultate jer su oni tako i projektirani.

02. listopad 2022 04:43