StoryEditorOCM

važna obavijestZaštitite masline od moljca, oprez zbog svrdlaša!

Piše Savjetodavna služba
9. lipnja 2017. - 10:13

Pregledom lovki na opažačkim lokalitetima bilježimo ulov maslininog moljca (Prays oleae) iznad praga ili na granici praga štetnosti.

U cilju izbjegavanja mogućih šteta i očuvanja plodova preporuča se zaštita maslina kada je plod veličine oko 4-5 mm.

Za suzbijanje maslinovog moljca registrirani su pripravci na osnovi:
- dimetoata (Rogor 40, Chromogor, Perfekthion Calinogor) ili
- deltametrina (Decis 2,5 EC, Scatto) ili
- fosmeta (Imidan 50 WG).

U ekološkoj proizvodnji dozvoljeni su pripravci na osnovi BT (Baturad WP, Biobit WP) ili na osnovi azadiraktina (Neemazal T/S).

Također, na pojedinim lokalitetima zabilježena je pojava maslininog svrdlaša (Rhynchites cribripennis). Preporučamo redovito tjedno pregledavanje maslinika na prisutnost štetnika sve do okoštavanja maslina, posebno u maslinicima na kamenitim površinama. 

Pregled se obavlja trešnjom grana na bijelu podlogu te pregledom plodova. Mjere zaštite za svrdlaša treba provoditi samo na temelju pregleda maslinika i prema procjeni inteziteta pojave štetnika.

Registrirana poljoprivredna gospodarstva OPG/PG mogu nam se obratiti za individualno savjetovanje kroz savjetnički paket ZAŠTITA BILJA.

Pripravke koristiti po mirnom vremenu  prema uputi proizvođača. Nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a potrošenu ambalažu zbrinuti na propisani način.

Silvija Marušić, dipl. ing. agr.
PSS, Splitsko-dalmatinska županija

 

Obavijest maslinarima iz Šibensko-kninske županije

Pregledom lovki na opažačkim mjestima u obalnom dijelu županije bilježi se pojačan let 2. generacije maslininog moljca (Prays oleae).

Obzirom da je u velikom dijelu maslinika zametnut relativno mali broj plodova preporuča se maslinarima da narednih dana obiđu svoje maslinike te kad plodovi dostignu veličinu cca 4mm, (glavica šibice, zrno pšenice) provedu zaštitu.

Za suzbijanje maslininog moljca, gusjenica I i II razvojnog stadija, mogu se koristiti pripravci Baturad WP, ili Biobit WP ili Neemazal-T/S. Navedene pripravke mogu koristiti maslinari koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su korisnici plaćanja za IAKS mjere RRRH;  OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika.

U konvencionalnoj proizvodnji može se koristit jedan od pripravaka čija je djelatna tvar:
- deltametrin (Decis 2,5 EC, Decis 100 EC, Deca 25 EC, Scatto, Rotor super) ili
- dimetoat (Calinogor, Rogor 40, Chromogor, Perfekthion) ili
- fosmet (Imidan 50 WG).

Kod odabira pripravaka treba voditi računa da deltametrin spada u skupinu sintetskih piretroida koji slabije djeluju kod visokih temperatura.

Zaštitu protiv maslininog moljca netreba provoditi u maslinicima koji su u fazi završetka cvatnje gdje je plod manji od 4 mm (zaleđe Skradina, Pirovca, Primoštena, Miljevci, zaleđe Vodica).

Obavijest za navedena područja bit će pravovremeno objavljena.
Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja nakon tretiranja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu koja ostaje nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja poropisno zbrinuti.

Gordana Kožarić-Silov, dipl. inž. agr.
PSS, Šibensko-kninska županija

Obavijest maslinarima iz Dubrovačko-neretvanske županije

Na opažačkim mjestima u Dubrovačko-neretvanskoj županiji bilježi se pojačani let 2. generacije maslinovog moljca. Preporučamo napraviti zaštitu kad su plodovi veličine 4-5 mm.

Zaštitu je moguće napraviti pripravcima na osnovi BT trgovačkog naziva Baturad WP, Biobit WP ili na osnovi azadiraktina trgovačkog naziva Neemazal T/S koji su dozvoljeni u ekološkom načinu proizvodnje. 
Zaštitu s ovim pripravcima potrebno je obaviti u kasnim popodnevnim satima (predvečer) zbog njihove fotolabilnosti.

Za zaštitu konvencionalnih nasada uz gore navedene pripravke moguće je koristiti pripravke na osnovi:

- dimetoata: Rogor 40, Chromogor, Calinogor, Perfekthion

- fosmeta: Imidan 50 WG

- deltametrina: Decis 2,5 EC, Scatto, Rotor Super, Deca 25 EC, Decis 100 EC

Maslinari se upućuju na redoviti pregled maslinika na prisutnost maslininog svrdlaša (Rhynchites cribripennis) koji štetu pravi do okoštavanja koštice, a osobito je prisutan na kamenitim terenima i u zapuštenim maslinicima. 

Najbolje se vidi rano ujutro metodom trešnje grana na bijelu podlogu ili pregledom plodića – crni ubodi ili točkice. 

Dozvolu za suzbijanje maslininog svrdlaša u RH ima pripravak na osnovi aktivne tvari dimetoata: Rogor 40.

Pripravke primijeniti sukladno uputama na etiketi sredstva za zaštitu bilja.

Ivana Tomac Talajić, dipl. ing. agr.
PSS, Dubrovačko-neretvanska županija

 

 

30. siječanj 2023 07:24