StoryEditorOCM

struka upozoravaVažna obavijest maslinarima: let moljca je visokog intenziteta, provedite zaštitu!

Piše Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba
1. lipnja 2018. - 14:58

Splitsko-dalmatinska županija:

Obavještavamo maslinare da se na opažačkim punktovima bilježi let maslinina moljca (Prays oleae) iznad praga štetnosti u visokom intenzitetu zbog toga maslinarima preporučujemo izvršiti mjere suzbijanja.

Za suzbijanje maslinina moljca dozvoljeni su pripravci na osnovi:
Dimetoata (trgovački nazivi Calinogor, Chromogor, Perfethion, Rogor 40),
Fosmeta (trgovački naziv Imidan 50 WG),
Deltametrina (trgovački naziv Decis 2.5 EC, Decis 100 EC, Scatto, Rotor Super, Poleci plus).

Maslinari koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su korisnici plaćanja za IAKS mjere OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika smiju koristiti pripravke na osnovi:
Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki (trgovački naziv Baturad WP, Biobit WP) ili na osnovi azadiraktina (trgovački naziv Neemazal T/S).

Također, preporučamo redoviti tjedni pregled maslinika na prisutnost maslininog svrdlaša (Rhynchites cribripennis) sve do okoštavanja maslina, posebno u maslinicima na kamenitim površinama.

Pregled se obavlja trešnjom grana na bijelu podlogu te pregledom plodova u ranim jutarnjim satima. Mjere zaštite za svrdlaša treba provoditi samo na temelju pregleda maslinika i prema procjeni intenziteta pojave štetnika. Dozvolu za suzbijanje maslininog svrdlaša ima pripravak Rogor 40.

Registrirana poljoprivredna gospodarstva OPG/PG mogu nam se obratiti za individualno savjetovanje kroz savjetnički paket ZAŠTITA BILJA.

Pripravke koristiti prema uputi proizvođača. Nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a potrošenu ambalažu zbrinuti na propisani način.

Silvija Marušić, dipl. ing. agr.
Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba
Splitsko-dalmatinska županija

Šibensko-kninska županija:

Masline su u obalnom dijelu županije završile sa cvatnjom, a plod je veličine cca 4 mm (glavica šibice, zrno pšenice).

Let 2. generacije maslininog moljca (Prays oleae) u obalnom dijelu županije je pojačan, što je uočeno pregledom lovki na opažačkim mjestima.

Preporuča se maslinarima da narednih dana obiđu svoje maslinike te provedu zaštitu kad plodovi dostignu veličinu cca 4 mm (glavica šibice, zrno pšenice).

Maslinari koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su korisnici plaćanja za IAKS mjere PRRRH; OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika, mogu koristiti jedan od pripravaka: ASSET, ili BATURAD WP, ili BIOBIT WP ili NEEMAZAL-T/S.

U konvencionalnoj proizvodnji može se koristit jedan od pripravaka čija je djelatna tvar: deltametrin (DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, POLECI PLUS, SCATTO, ROTOR SUPER) ili dimetoat (CALINOGOR, CHROMOGOR, PERFEKTHION, ROGOR 40) ili fosmet (IMIDAN 50 WG).

Pripravci čija je djelatna tvar deltametrin spadaju u skupinu sintetskih piretroida koji slabije djeluju kod visokih temperatura, te o istom treba voditi računa kod odabira pripravaka i vremenu primjene istih.

Zaštitu protiv maslininog moljca u maslinicima koji su u fazi završetka cvatnje gdje je plod manji od 4 mm (zaleđe Skradina, Pirovca, Miljevci, zaleđe Vodica) ne treba još provoditi.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA! Korisnici sredstava za zaštitu bilja nakon tretiranja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Gordana Kožarić-Silov, dipl. inž. agr.
Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba
Šibensko-kninska županija 

07. veljača 2023 00:15