StoryEditor
Arhivpolijte nakon berbe

PSS Šibenik: Maslinari, oprez! Utvrđen je visok stupanj zaraze paunovim okom!

Piše PSD.
29. listopada 2016. - 12:11
slika_3b

Pregledom uzoraka listova maslina, uzetih s više lokaliteta u županiji, metodom s lužinom utvrđen je visok stupanj "skrivene zaraze" uzročnikom bolesti poznate pod nazivom paunovo oko (Spilocaea oleagina).

Nakon završene berbe maslina, za sunčana i mirna vremena, preporuča se izvršiti tretiranje nasada protiv paunova oka.

Za ovu namjenu moge se koriti pripravci čije su djelatne tvari bakreni spojevi:
NEORAM WG ili NORDOX 75 WG
ili pripravak na osnovi krezoksim-metila - STROBY WG.

Pripravak na bazi bakra NEORAM WG ujedno sprečava i širenje bakterije (Pseudomonas syringae pv. savstanoi) uzročnika raka masline. Ukoliko u masliniku postoji zaraza navednim uzročnikomm, zaštitu prilagoditi istom.

Pripravake koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja nakon tretiranja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Gordana Kožarić-Silov, dipl. inž. agr.
pss, šibensko-kninska županija

Izdvojeno

11. srpanj 2020 11:13