StoryEditor
Arhivmaslinari, oprez!

PSS: Let muhe je slabijeg intenziteta, provedite zaštitu protiv paunovog oka!

Piše PSD.
3. rujna 2015. - 20:51
Teo_muha266

Splitsko-dalmatinska županija:

Obavještavamo maslinare da na većini opažačkih punktova bilježimo let maslinine muhe (Bactrocera oleae) slabijeg intenziteta. Tijekom mjeseca kolovoza pale su veće količine oborina, također  je i značajna razlika između dnevnih i noćnih temperatura, što bi moglo pogodovati razvoju štetnika te u konačnici rezultirati intenzivnijim letom i mogućim štetama pred samu berbu.

Stoga preporučujemo maslinarima koji su do sada koristili Eco trapove ili zatrovane mamce -Succes bait ili atraktant Buminal s insekticidom, da nastave s tim mjerama zaštite.

Obilaskom maslinika i pregledom plodova nismo utvrdili štete u vidu novih uboda, te za sada ne preporučujemo kemijsku zaštitu tretiranjem cijele krošnje.

Tretiranje cijele krošnje opravdano je u slučaju da je utvrđena zaraza na 10-15% plodova i tada se mogu koristiti pripravci na osnovi dimetoata (trgovačkog naziva Rogor 40, Calinogor, Perfekthion, Chromgor) ili deltametrina (trgovačkog naziva Decis 2,5 EC).

Kod odabira pripravka treba voditi računa o maksimalnom broju tretiranja (3) te o karenci (42 dana za dimetoat, 7 za deltametrin).

O potrebi kemijske zaštite tretiranjem cijele krošnje, maslinari će biti pravovremeno obaviješteni.

Prema dugoročnim prognozama, vremenski uvjeti će pogodovati razvoju gljivične bolesti  paunovo oko (Spilocaea oleagina) te je uputno napraviti zaštitu pripravkom na osnovi bakra, trgovačkog naziva Neoram WG kojemu je karenca 15 dana.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača, a nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja. Praznu ambalažu sredstva za zaštitu bilja propisno zbrinuti.

Akcija sakupljanja ambalaže sredstava za zaštitu bilja na području Splitsko–dalmatinske županije održat će se 23. rujna u Sinju, u dvorištu  poljoljekarne Hipodrom, Put Piketa 24, od 9:00-11:00 sati.

Preuzima se isključivo prazna ambalaža tvrtki, proizvođača i uvoznika sredstava za zaštitu bilja koji financiraju projekt i omogućavaju korisnicima njihovih proizvoda besplatan povrat ambalaže, a to su: Agroteks, Agro Chem-Maks, BASF Croatia, Bayer CropScience, Belchim Crop Protection, Chromos Agro, Dow AgroSciences, Florel,Genera, ORHEM, Pinus Agro, Syngenta Agro i Stockton.

mr. sc. Ivana Župić
pss, splitsko-dalmatinska županijaŠibensko-kninska županija:


Pregledom lovki na kontrolnim punktovima bilježi se let masline muhe (Bactrocera oleae) u smanjenom intenzitetu.

Pregledom plodova nisu uočene nove štete, nema novih uboda iz kojih su se razvile ličinke, pa za sad nema potrebe za provedbom kemijske zaštite tretiranjem cijele krošnje.

Obzirom da se krajem ovog tjedna najavljuje pad temperatura i kiša, preporuča se maslinarima koji u svojim maslinicima provode suzbijanje odraslih oblika maslinine muhe metodom zatrovanih mamaca da istu nastave provoditi u redovitim razmacima prema uputama proizvođača korištenih pripravaka.

Tijekom rujna potrebno je redovito (tjedno) pregledavati plodove (uzorak 100 plodova) te ukoliko je zaraza 10-15 % (jaje+ličinka)  može se izvršiti tretiranje cijele krošnje jednim od pripravaka čija je aktivan tvar dimetoat (Rogor 40, Chromogor, Perfekthion, Calinogor) ili  deltametrin (Decis 2,5 EC).  

Prilikom odabira pripravaka voditi računa o karenci koja za dimetoat iznosi 42 dana, a za deltametrin 7 dana.

Najavljena promjena vremena povoljno će utjecati na razvoj uzročnika bolesti poznate pod nazivom paunovo oko (Spilocaea oleagina). Preporuča se provođenje zaštite jednim od pripravaka na osnovi bakrovog oksiklorida (Neoram WG – karenca 15 dana) ili na osnovi krezoksim-metila (Stroby WG – karenca 30 dana).

Pripravake koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja nakon tretiranja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Praznu ambalažu koja ostaje nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja potrebno je propisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 15.09. 2015. u Primoštenu Burnom (kod zadruge) od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela od 13:00-15:00.

Gordana Kožarić-Silov, dipl. inž. agr.
pss, Šibensko-kninska županijaZadarska županija:


Upozoravamo maslinare, kako su prognostičari najavili skoru promjenu vremena s kišom i znatno nižim temperaturama. Zbog toga će se stvoriti  povoljni uvjeti za pojavu i širenje uzročnika bolesti paunovog oka (Spilocaea oleagina).

Na tu je bolest posebice osjetljiva naša domaća sorta Oblica, koja je ove godine značajnije podbacila uglavnom zbog toga.

Stoga u takovim uvjetima preporučujemo provedbu zaštitnih mjera u svim maslinicima širom županije uporabom jednog od pripravaka s kraćom karencom:

NEORAM WG (karenca 15 dana) ili STROBY WG ili DIFCOR (karenca 30 dana).

Maslinina muha (Bactrocera oleae) se i dalje lovi na svim pozicijama u niskom intenzitetu. Nakon najavljene promjene vremena s kišom, a naglim sniženjem temperatura zraka, očekuje se intenzivniji let spomenutoga štetnika.

Stoga podsjećamo na ranije danu preporuku vezanu za organiziranu primjenu tzv. „preventivne metode“  uporabom zatrovanih mamaca:

SUCCESS BAIT ili INSEKTICID (aktivna tvar DIMETOAT) + BUMINAL ili ECO TRAP VREĆICE

Maslinare i dalje upućujemo na praćenje naših obavijesti, kada ćemo se oglasiti kod svake važne promjene.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstava za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Ivan Šimičević, dipl. ing. agr.
pss, zadarska županijaPrimorsko-goranska županija:


Nastavno na obavijesti od 24.07., 04.08. i 20.08.2015., na kontrolnim punktovima i dalje bilježimo let maslinove muhe (Bactrocera oleae)  nižeg intenziteta.

Preporučamo nastavak preventivnih tretiranja primjenom pripravka na osnovi spinosada s atraktantom (trgovačkog naziva Success bait). Preventivnim tretiranjima suzbijamo odrasli oblik muhe prije odlaganja jaja u plod.

U narednom razdoblju redovno pregledavati kretanje zaraze na plodu (pregled 100 plodova). Prag štetnosti za preventivnu metodu je ulov od 2 muhe tjedno na običnoj žutoj ploči i/ili 5 % napadnutih plodova (jaje + ličinka).

Kurativno tretiranje (tretiranje širom) opravdano je kad zaraza ploda dosegne 10-15% (na 100 pregledanih plodova na 10-15 plodova vidljivo: odloženo jaje (klinasti ubod), zbrojeno s plodovima u kojima je vidljiv razvoj ličinke, zbrojeno s plodovima sa izlaznim otvorima) primjenom pripravaka na osnovi dimetoata  ili deltametrina.

Dosezanje praga štetnosti za kurativna tretiranja varirati će ovisno o lokalitetu nasada i ovisno o do sada poduzetim mjerama zaštite. Insekticide primijeniti u doba dana kada pčele više ne lete a zatravljene maslinike prije aplikacije pokositi.

Karmen Karlić, dipl. inž. agr.
pss, Primorsko-goranska županija

 

Izdvojeno

11. srpanj 2020 12:33