StoryEditor
Arhivpregledajte nasade

Proizvođači bajama, oprez! Uočeno je prisustvo većeg broja različitih štetnika, a neki od njih mogu napraviti velike štete

Piše Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba
4. svibnja 2018. - 12:47

Pregledom nasada bajama na području Šibensko-kninske županije uočeno je prisustvo većeg broja različitih štetnika, na pojedinim lokalitetima u visokim populacijama koje mogu napraviti velike štete.

Na loklaitetima koji su u neposrednoj blizini šuma uočena je pojava štetnika golobrsta: gubar (Lymantria dispar), dudovac (Hyphantria cunea), hrastov savijač (Tortrix viridana).

Gusjenice ovih štetnika izgrizaju lisnu masu, a mogu napraviti i oštećenja na mladim plodićima, izuzetno su proždrljive, javljaju se u skupinama i stvaraju zapretke. Zapredene grane sa gusjenicama mogu se mehanički odstraniti i spaliti.

Osim njih na mladicama su uočene i kolonije lisnih uši (Aphididae), breskvin moljac (Anarsia spp.), te različite vrste voćnih pipa.

Preporuča se uzgajivačima bajama da pregledaju nasade te ovisno o vrsti štetnika odaberu jedan od pripravaka navedenih u tablici i zaštite svoje nasade.Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA! Korisnici sredstava za zaštitu bilja nakon tretiranja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja. Praznu ambalažu koja ostaje nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja potrebno je propisno zbrinuti.

Gordana Kožarić-Silov, dipl. inž. agr.
Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba,
Šibensko-kninska županija

 

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
02. kolovoz 2021 08:46