StoryEditorOCM

savjetodavna služba upozoravaPregledajte masline, cvatnja u obalnom području već je počela!

Piše Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba
16. svibnja 2018. - 18:27

Ovisno o zastupljenim sortama i položaju maslinika, masline u obalnom području Šibensko-kninske županije su u cvatnji, prema unutrašnjosti županije - zaleđe Vodica, Pirovca... cvatnja će započeti tijekom idućeg tjedna, a dublje u zaleđu (područje Skradina, Miljevaca) cvatnja bi mogla započeti za 10-tak dana.

Pregledom lovki na opažačkim mjestima u obalnom dijelu županije bilježi se slab let leptita 1. cvjetne generacije maslininog moljca (Prays oleae) - ispod praga štetnosti.

Na opažačkim mjestima u zaleđu županije bilježi se jak let leptita 1. cvjetne generacije maslininog moljca.

Suzbijanje 1. generacije maslininog moljca ovisi o indeksu cvatnje (količini rese) i indeksu zaraze – broju živih ličinki po mladici.

Na područjima gdje je cvatnja započela ili se očekuje tjekom idučeg tjedna preporuča se maslinarima da u svojim maslinicima uzmu uzorak rese (100 komada) te izvrše pregled iste i ustanove postotak cvatova s prisutnom gusjenicom.

Ukoliko je postotak velik (prisutan velik broj gusjenica), u maslinicima gdje je indeks cvatnje manji od 10 cvatova po mladici, (formirano malo rese) tada se preporuča izvršiti tretiranje jednim od dozvoljenih pripravaka:  

Za suzbijanje maslininog moljca, gusjenica I i II razvojnog stadija, mogu se koristiti pripravci Baturad WP, ili Biobit WP ili Neemazal – T/S. Navedene pripravke mogu koristiti maslinari koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su korisnici plaćanja za IAKS mjere PRRH;  OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika.

U konvencionalnoj proizvodnji može se koristit  pripravak čija je djelatna tvar fosmet (Imidan 50 WG).

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja nakon tretiranja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Gordana Kožarić-Silov, dipl. inž. agr.
Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba
Šibensko-kninska županija

31. siječanj 2023 09:05