StoryEditorOCM

pregledajte nasadePojačan je let 2. generacije moljca, a pojavio se i svrdlaš!

Piše Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba
13. lipnja 2018. - 17:50
Plod veličine zrna pšenice vrijeme je suzbijanja druge generacije maslinovog moljca

Šibensko-kninska županija:

Pregledom lovki na opažačkim mjestima u zaleđu županije (zaleđe Skradina, Pirovca, Miljevci, zaleđe Vodica) bilježi se pojačan let 2. generacije maslininog moljca (Prays oleae). 

Preporuča se maslinarima koji nasade maslina imaju u navedenim područjima da narednih dana provedu zaštitu protiv 2. generacije maslininog moljca, kad plodovi dostignu veličinu cca 4 mm (glavica šibice, zrno pšenice).

Maslinari koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su korisnici plaćanja za IAKS mjere PRRRH; OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika, mogu koristiti jedan od pripravaka: ASSET, ili BATURAD WP, ili BIOBIT WP ili NEEMAZAL-T/S.

U konvencionalnoj proizvodnji može se koristit jedan od pripravaka čija je djelatna tvar: deltametrin (DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, POLECI PLUS, SCATTO, ROTOR SUPER) ili dimetoat (CALINOGOR, CHROMOGOR, PERFEKTHION, ROGOR 40) ili fosmet (IMIDAN 50 WG).

Pripravci čija je djelatna tvar deltametrin spadaju u skupinu sintetskih piretroida koji slabije djeluju kod visokih temperatura, te o istom treba voditi računa kod odabira pripravaka i vremenu primjene istih.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA! Korisnici sredstava za zaštitu bilja nakon tretiranja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Gordana Kožarić-Silov, dipl. inž. agr.
Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba
Šibensko-kninska županija

Istarska županija:

Ponovo upozoravamo maslinare s područja Istre da bilježimo let druge generacije maslininog moljca (Prays oleae) u vrlo visokoj populaciji, iznad kritičnog praga štetnosti. Stoga je potrebno izvršiti tretiranje u narednih nekoliko dana.

Štete od ove generacije očituju se u opadanju plodova tijekom kolovoza!

Preparati koji se mogu koristiti  u tu svrhu jesu preparati na bazi Bacillus thurigiensis (Biobit WP, Baturad WP), preparati na bazi dimetoata (Rogor 40, Chromogor, Perfekthion, Calinogor) ili preparati na bazi deltametrina (Decis 2,5 EC, Decis 100 EC, Deca 25 EC, Scatto, Rotor super, Poleci plus), preparat na bazi fosmeta (Imidan), preparat na bazi azadirectina (Neemazal T/S), preparat na bazi cipermetrina (Cythrin max) ili preparat na bazi piretrina (ASSET).

Također upozoravamo maslinare da je na pojedinim lokacijama Istre (Južni dio, na području Poreča) uočena pojava maslininog svrdlaša (Caenorhinus /Rhynchites cribripennis). Stoga upućujemo sve maslinare da redovito pregledavaju svoje nasade! Ovaj štetnik najveće štete čini na malim plodovima uzrokujući njihovo crnjenje i otpadanje.
Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.
Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba
Istarska županija

31. siječanj 2023 08:25