StoryEditorOCM

struka savjetujeNastavite s preventivnim tretiranjem protiv muhe i provedite zaštitu od paunovog oka!

Piše Savjetodavna služba
1. rujna 2017. - 14:51

Na kontrolnim punktovima i dalje bilježimo let maslinine muhe (Bactrocera oleae) od nižeg do srednjeg intenziteta. 

Ovisno o zadnje izvršenim tretiranjima, a nakon najavljenih oborina, preporučamo nastaviti s preventivnim tretiranjima metodom mamaca. 

Predlažemo primjenu pripravka na osnovi spinosada s atraktantom (trgovačkog naziva SUCCESS BAIT) ili kombinaciju insekticid+hidrolizirani protein. 

Metodom mamaca suzbijamo odrasli oblik muhe prije odlaganja jaja u plod. 

Osim očitanja na žutim ljepljivim pločama (nasad 50-100 stabala / 2 žute ploče / tjedno očitanje) poželjno je procjenjivati zarazu ploda (pregled 100 plodova). 

Prag štetnosti za tretiranje metodom mamaca je ulov od 2 muhe tjedno na običnoj žutoj ploči i/ili 5% napadnutih plodova (jaje+ lič inka).

Kurativno tretiranje (tretiranje širom) opravdano je kod 10-15% napadnutih plodova (jaje+ličinka).

Preporučamo preventivnu zaštitu protiv paunovog oka (Spilocaea oleagina) primjenom pripravka na osnovi bakarnog oksiklorida (trgovačkog naziva NEORAM WG).

Za procjenu stanja i zdravstveni pregled nasada registrirana gospodarstva OPG/PG mogu nam se obratiti za individualno savjetovanje kroz savjetnički paket.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvolom, prema uputama upozorenjima, obavijestima i ograničenjima koja su navedena na etiketi. Profesionalni korisnik obvezan je poštivati opća načela integrirane zaštite bilja, voditi evidenciju o uporabi SZB. Uređaji za primjenu SZB podliježu redovitom pregledu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

Karmen Karlić, dipl. inž. agr.
PSS, Primorsko-goranska županija

06. veljača 2023 23:53