StoryEditor
Arhivispod praga štetnosti

Maslinina muha aktivnija na Murteru, u ostatku županije bilježi se slab intenzitet leta

Piše Savjetodavna služba
28. srpnja 2017. - 17:48

Pregledom kontrolnih lovki na opažačkim punktovima bilježi se slab intenzitet leta 1. generacije maslinine muhe (Bactrocera oleae). Pregledom uzoraka plodova maslina utvrđeno je da je postotak aktivnih uboda ispod praga štetnosti.

Izuzetak od navedenog je lokalitet Murter gdje je zabilježen srednje jak let 1. generacije maslinine muhe. Postotak aktivnih uboda u uzorcima uzetim na ovom lokalitetu također je ispod praga štetnosti. 

Obzirom na registrirani ulov maslinari na području Murtera mogu provesti metodu zaštite zatrovanim mamcima koja ima najbolji učinak ako se providi na većem području.

Obzirom da se tijekom idućeg tjedna najavljuju vrlo visoke temperature zraka, mjere zaštite protiv maslinine muhe na ostalim područjima županije nije potrebno provoditi.

NAPOMENA!

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 20.09.2017. u Primoštenu Burnom, Draga 6, od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela od 13:00-15:00.

Gordana Kožarić-Silov, dipl. inž. agr.
PSS, Šibensko-kninska županija

Obavijest maslinarima iz Primorsko-goranske županije

Na kontrolnim punktovima bilježimo bilježimo let maslinine muhe (Bactrocera oleae) od nižeg do srednjeg intenziteta. 

Ovisno o zadnje izvršenim tretiranjima, preporučamo protiv maslinine muhe nastaviti s preventivnim tretiranjima metodom mamaca. 

Predlažemo primjenu pripravka na osnovi spinosada s atraktantom (trgovačkog naziva SUCCESS BAIT). Metodom mamaca suzbijamo odrasli oblik muhe prije odlaganja jaja u plod. 

Preporučamo maslinarima da u nasade objese žute ljepljive ploče (nasad 50-100 stabala/2 žute ploče/ tjedno očitanje), a u narednom razdoblju poželjno je i procjenjivati zarazu ploda (pregled 100 plodova). 

Prag štetnosti za tretiranje metodom mamaca je ulov od 2 muhe tjedno na običnoj žutoj ploči i/ili 5 % napadnutih plodova (jaje+ ličinka).

Kurativno tretiranje (tretiranje širom) opravdano je kod 10-15% napadnutih plodova (jaje+ličinka).

Preporučamo preventivnu zaštitu protiv paunovog oka (Spilocaea oleagina) primjenom pripravka na osnovi bakarnog oksiklorida (trgovačkog naziva NEORAM WG).

Za procjenu stanja i zdravstveni pregled nasada registrirana gospodarstva OPG/PG mogu nam se obratiti za individualno savjetovanje kroz savjetnički paket.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvolom, prema uputama upozorenjima, obavijestima i ograničenjima koja su navedena na etiketi. 

Profesionalni korisnik obvezan je poštivati opća načela integrirane zaštite bilja, voditi evidenciju o uporabi SZB. Uređaji za primjenu SZB podliježu redovitom pregledu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

Karmen Karlić, dipl. inž. agr.
PSS, Primorsko-goranska županija

Izdvojeno

09. kolovoz 2020 18:37