StoryEditorOCM

bakrom protiv gljiviceMaslinari, ne zaboravite! Nakon berbe nužno je obaviti tretiranje protiv paunovog oka

Piše Savjetodavna služba
3. studenog 2017. - 09:23

Nakon završene berbe, za lijepa i mirna vremena, preporučamo obaviti tretiranje protiv paunovog oka (Spilocaea oleagina Fries.). 

Tretiranje nakon berbe nikako ne bi trebalo izostaviti u nasadima u kojima je prisutna bakterijska bolest rak masline (Pseudomonas savastanoi Smith.).

Za tretiranje u jesenjim terminima protiv obje bolesti preporučamo pripravak na osnovi bakarnog oksiklorida (trgovačkog naziva NEORAM WG).

Za procjenu stanja i zdravstveni pregled nasada registrirana gospodarstva OPG/PG mogu nam se obratiti za individualno savjetovanje kroz savjetnički paket.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.
 
SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvolom, prema uputama upozorenjima, obavijestima i ograničenjima koja su navedena na etiketi. 

Profesionalni korisnik obvezan je poštivati opća načela integrirane zaštite bilja, voditi evidenciju o uporabi SZB. 

Uređaji za primjenu SZB podliježu redovitom pregledu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

Karmen Karlić, dipl. ing. agr.
PSS, Primorsko-goranska županija

 

29. rujan 2023 18:45