StoryEditor
Obalamanji prihodi

Gradsko vijeće Solina: proračun smanjen za 6,1 milijun kuna

11. lipnja 2020. - 09:38
Nikola Vilić/Hanza media

Zbog mjera ušteda i mjera pomoći poduzetnicima i građanima u situaciji uzrokovanoj koronavirusom, solinski gradski vijećnici usvojili su rebalans proračuna Grada Solina za 2020. godinu.

Izmjenama i dopunama prihodi konsolidiranog proračuna smanjuju se tako za oko 6,1 milijun kuna. Konsolidirani proračun uz prihode Grada Solina uključuje i prihode ustanova u vlasništvu Grada, Dječjeg vrtića "Cvrčak", Gradske knjižnice Solin i Javne ustanove u kulturi "Zvonimir", a prema novom planu iznose tako nešto više od 161 milijun kuna, dok su prihodi proračuna samog Grada planirani u iznosu oko 149 milijuna kuna.

Zbog čitave situacije najviše se, rečeno je, smanjuju prihodi od poreza i prireza na dohodak, a potom i prihodi od komunalne naknade kojima je Grad izašao u susret određenim gospodarskim subjektima.

Beskamatni zajam

U travnju i svibnju zbog pandemije koronavirusa ostvareno je oko 25 posto manje poreza i prireza na dohodak nego lani. Uz pretpostavku da će taj pad od 25 posto ostati do kraja godine, iznos ovog poreza smanjuje se za 7 milijuna kuna.

Zbog svega toga Grad Solin je dostavio Ministarstvu financija zahtjev za zajam. Naime, u lipnju počinje i povrat poreza na dohodak za 2019. i predstavlja značajan atak na prihodovnu stranu proračuna. Grad treba isplatiti nešto više od 8,3 milijuna kuna za 3 732 obveznika, a pritom mu 521 porezni obveznik treba u proračun uplatiti 2,58 milijuna kuna. Isplate su veće od uplata dakle za nešto manje od 5,8 milijuna kuna. Grad Solin je tako planirao iznos beskamatnog zajma od 7 milijuna kuna koji će vratiti u sljedećoj godini, navodi se u obrazloženju proračuna.

- Radili smo brojne uštede, na plaćama, u kulturi, sportu, reprezentaciji..., ali nismo štedjeli kod socijalnih davanja, pronatalitetne politike, ulaganjima u mlade i djecu, stipendije, subvencije pokaznih karata, naprotiv uvodimo i neke nove mjere. Izražavam zadovoljstvo što smo unatoč ovoj krizi dobro sagledali suituaciju te da ovaj prijedlog rebalansa i dalje sadržava jednu jaku razvoju i socijalno osjetljivu komponentu, smatra gradonačelnik Dalibor Ninčević.

Vijećnik Davor Mikas, inače čelnik stranke "Bolji Solin", je pritom predlagao nekoliko amandmana, a dio njih je bio vezan za preraspodjelu sredstava kako bi se što prije, radi sigurnosti djece, uredile ulice koje vode do solinskih osnovnih škola.

Gradonačelnik nije prihvatio spomenute amndmane rekavši kako svi ti projekti postoje i rade se, ali im treba više vremena, jer je većinom riječ o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa.

Upravljanje Salonom

- Njih intezivno rješavamo, a čim dobijemo pravovaljane dozvole odmah raspisujemo nabavu i krećemo u izgradnju tih ulica - kazao je Ninčević.

Donesena i Odluka o pokretanju postupka izrade Plana upravljanja Arheološkim područjem Salone.

- Prema ovlaštenju Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Gradsko vijeće pokreće postupak izrade Plana upravljanja Arheološkim područjem Salone. Plan upravljanja donosi se u svrhu redefiniranja upravljanja navedenim kulturnim dobrom, što podrazumijeva uključivanje u upravljačku strukturu i davanja većih ovlasti Gradu Solinu. Konačno smo dočekali ovu suglasnost da se počne raditi na programu oživljavanja Salone. Isključivi razlog donošenja odluke jest taj da Grad bude pokrovitelj upravljanja, naravno da nećemo moći bez države i fondova Europske unije. Prvo treba donijeti strategiju, a potom i ubrzati dinamiku, to će biti forte našeg rada u budućnosti - kazao je predsjednik Gradskog vijeća Renato Prkić.

- Cilj novog modela upravljanja nije isključivanje Arheološkog muzeja, jer je to najstarija muzejska ustanova u Hrvatskoj koja više od stoljeća dobro i uspješno skrbi o Saloni. Međutim, neka nova su vremena, pored održavanja i očuvanja mora biti i samoodrživa. Upravo u toj ulozi vidim Grad Solin koji zajedno sa svim tim institucijama ima ključnu ulogu - poručio je Ninčević.

U svrhu izrade plana u suradnji s Ministartsvom kulture, formirat će se tijelo za praćenje izrade tog plana.

Tomislav Ivanović umjesto Nikole Perajice


Bivši vijećnik Nikola Perajica podnio je ostavku, čime prestaje njegov mandat u Gradskom vijeću, te je na njegovo mjesto predložen zamjenik člana s liste, Tomislav Ivanović, izvjestila je ovo prilikom mandatna komisija.

Perajica je već ranije isključen iz HDZ-a nakon što je zaradio kaznenu prijavu zbog obiteljskog nasilja.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
14. lipanj 2021 13:26