Nada iz Blata od 310 kilograma maslina dobila 87,7 litara ulja!

Nada iz Blata od 310 kilograma maslina dobila 87,7 litara ulja!

U Blatu na Korčuli u tijeku su prerada i torkulanje ovogodišnjeg uroda maslina. Prosječni randmani su zadovoljavajući i kreću se od 12 do 18, a u pojedinim slučajevima i do 20 posto. 

Također, ovogodišnja prerada maslina pamtit će se i po (do sada) rekordnom randmanu (0,5 SMK), a kojeg je nakon „otorkulanih“ 310 kilograma maslina i dobivenih 87,7 litara ulja dobila vrijedna blatska domaćica Nada Matulović Šmarić. 

Prerađene masline ubrane su na području sjevernog blatskog priobalja, u predjelu Podkantilišća, a prevladavala je sorta lastovka koja je ubrana i prerađena prije kiše, što je pogodovalo kvaliteti i iznimno velikoj količini maslinova ulja u plodu. 

Inače, nakon rekordnog randmana od 28,43 posto (u litrama, ne u kilogramima ulja!), kojeg je 2008. godine otorkulao maslinar Vinko Žuvela Tote, ovo je drugi zabilježeni rekordni randman na području blatskog maslinogorja.

D. OREB

Naslovnica Novosti

Anketa

Prijavljujete li svoje maslinovo ulje na natjecanja?

Pošalji Rezultati