PSS Zadar: Čim prestane kiša, prskajte protiv paunovog oka!

PSS Zadar: Čim prestane kiša, prskajte protiv paunovog oka!

Upozoravamo maslinare, kako je nakon obavljene berbe nužno zaštititi nasade protiv uzročnika ekonomski najznačajnije bolesti masline - paunovog oka (Spilocea oleagina).

Dočim se stabiliziraju vremenske prilike, valjalo bi provesti zaštitne mjere protiv spomenute bolesti.

Najbolje je uporabiti jedan od navedenih raspoloživih pripravaka s dozvolom:
CUPRABLAU-Z ili
DIFCOR ili
NATIVO 75 WG ili
NEORAM WG ili
NORDOX 75 WG ili
STROBY WG


Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstava za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Podsjećamo na zakonsku obvezu pregleda uređaja za primjenu pesticida (prskalice, atomizeri), jer svi uređaji za primjenu pesticida do 26.11.2016. moraju biti barem jednom pregledani.

Od pregleda su izuzete sve ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i motorni pogon i leđni raspršivači na motorni pogon.

Ivan Šimičević, dipl. ing. agr.
pss, zadarska županije

Naslovnica Novosti

Anketa

Prijavljujete li svoje maslinovo ulje na natjecanja?

Pošalji Rezultati