Naš stručni suradnik učio maslinare rezidbi, zaštiti i gnojidbi
Foto: Park prirode Vransko jezero
znanja nikad dosta

Naš stručni suradnik učio maslinare rezidbi, zaštiti i gnojidbi

Besplatna radionica pod nazivom „Ekološki maslinici, čuvari bioraznolikosti“ održana je u Vrani, u organizaciji Parka prirode Vransko jezero. 

Edukaciju o rezidbi maslina poslušao je četrdesetak maslinara s područja Biograda, a sama prezentacija održana je u masliniku u Ornitološkom rezervatu, vlasnika Denisa Šarića iz Biograda. 

Okupljeni maslinari i ljubitelji maslina imali su priliku okušati se u rezidbi pod stručnim vodstvom mr. sc. Marijana Tomca, koji je objasnio principe pravilne i pravovremene rezidbe. 

Rezidba je najsloženiji dio maslinarstva koji uključuje poznavanje anatomije i fiziologije uz planiranje rasta i roda te s rezidbom ne treba žuriti. 

Upravo je travanj idealno vrijeme za rezidbu maslina, jer tada završava diferencijacija pupova te je moguće obaviti rezidbu na rod. 

Sredinu krošnje treba otvoriti da sunce prodire u nju, jer maslina je heliofilna biljka i sve što je u sjeni neće roditi, objasnio je maslinarima predavač Tomac.

Grane i lisna masa preostala nakon rezidbe zbrinuti su na najbolji mogući način, bez ikakvih gubitaka vrijedne organske mase, budući je u masliniku, posebno za ovu radionicu, ograđen prostor za kompostiranje te je maslinarima prezentiran rad stroja za usitnjavanje biljnih ostataka (malčera), koji je JU Park prirode Vransko jezero nabavila kako bi se lokalnim maslinarima omogućilo da u maslinicima kompostiraju ostatke nakon rezidbe, kao i kominu, te sami proizvode vrijedno organsko gnojivo. 

Malčerom se drvena i lisna masa vrlo jednostavno usitnjavaju i priređuju za kompostiranje na licu mjesta, tako da je tijekom radionice formirana kompostna hrpa te će već kroz 6-9 mjeseci masline biti prihranjene prvim kompostom – doznajemo od Ive Rogić, dipl. ing. agr., stručne suradnice za upravljanje prirodnim resursima JU Park prirode Vransko jezero.

Uz savjete o zaštiti od bolesti i štetnika te gnojidbi maslina na ekološki prihvatljiv način, Tomac je odgovarao i na brojna pitanja vezana uz pravilan izbor sorti i njegu mladih nasada. 

Svi sudionici dobili su kratki priručnik o kompostiranju u vlastitom masliniku.

S. Barčot

Komentari: 0